Werkelijk kerst

Lukas 2

4 Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, 5 om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. 6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, 7 en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. (Lukas 2:4-7)

Het is eigenlijk best wel zakelijk beschreven. Maria een ondertrouwde vrouw die zwanger was en die haar eerstgeboren Zoon baarde. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe omdat er voor de rest geen plek was. Er zit nauwelijks emotie in deze zinnen, gewoon feiten over hoe het gebeurd is.

Wij hebben er een mooi verhaal van gemaakt, we hebben het een visuele context gegeven. Een vrouw die met de grootste moeite zich nog beetje kan voortbewegen en haar man die in nood overal aanklopt voor een kamer. We zien het zo gebeuren.

En al hoeft dit niet slecht te zijn om het ons te kunnen inbeelden, de werkelijke boodschap zit hem in de feiten. De feiten dat de omstandigheden voor de Zoon van God alles behalve perfect zijn. De grote Koning der koningen wordt geboren in de buitenlucht en Zijn eerste slaapplek is een plek waar normaal de dieren uit eten.

20 En Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen. (Matheus 8:20)

Vanaf dag 1 was het hetzelfde voor Jezus, zelfs geen normaal leven was voor Hem weggelegd. Nooit was er werkelijk een plek voor Hem hier op aarde dat Hij zijn thuis kon noemen want altijd was Zijn hart bij de Vader.

Jezus is geen hero, Jezus is de Zoon van God die hier op aarde kwam met een doel en niet een status. Jezus was niet van deze aarde, Jezus kwam bij God vandaan en Gods hart leefde in Hem. Het doel van Jezus was niet om hier te settelen, maar om de wil van de Vader te doen.

Hier zit een boodschap in van Gods liefde voor ons, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft om ons te bevrijden, te verlossen. Maar er zit ook een boodschap in dat als wij in het koninkrijk van God willen wonen wij net zo moeten leven als Jezus. Niet met ons leven en ons hart vast zitten aan onze 50 euro kussen, maar dat ons hart op God is gericht en Zijn doel.

Hoe tegenstrijdig is de situatie waarin Jezus woont en de kerst die de wereld viert rond 25 december?

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.