Gods Almacht

Lukas 2

1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. 2 Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. 3 En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. 4 Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, 5 om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. (Lukas 2:1-5)

Een heel bekend onderdeel van het kerstverhaal. Menig kind heeft het uit het hoofd moeten leren. Feiten en feiten om het hele verhaal van Gods liefde in de context van onze realiteit te plaatsen. Elk woord dat Lukas opschrijft moet bijdragen aan een goed inzicht in Gods werk met deze wereld.

En deze context is werkelijk van belang, want God grijpt elk moment aan om alles wat Hij voorzegt te volbrengen. En we weten dit allemaal, we weten dat het de profetie was van God dat uit Bethlehem het kind geboren zou moeten worden. Maar zien we ook Gods handelen, zien we ook dat God alles in Zijn handen heeft. De president van Amerika of de voorzitter van de Verenigde Naties of de terroristen in het Midden Oosten, niemand kan handelen zonder dat God daarbij betrokken is. Jezus is de Koning der koningen en de Heer der heren.

Jozef ging samen met Maria naar Bethlehem omdat de wereld het van hen eiste en God staat er bij en ziet Zijn woorden vervuld. Niet omdat het toeval is, maar omdat alles volgens Zijn plan gaat. En ook vandaag de dag gaat alles volgens Zijn plan.

De wereld ligt in onenigheid met elkaar, maar het moet ons niet verbazen. Als christenen moeten wij weten dat deze tijd er aan komt. Hoog zwanger moest Maria naar Bethlehem, het was geen makkelijke reis. Elk stootje van de ezel zal ze gevoeld hebben, maar het had een doel.

Als we het bijbelboek Openbaring goed lezen dan zullen we begrijpen hoe de toekomst van deze aarde er uit ziet. De wereld wordt één grote rampplek en toch heeft God alles in Zijn handen. Laten we van dit bijbelgedeelte leren dat we moeten vertrouwen op Gods handelen in deze wereld. Elke interventie die Hij doet is perfect en past in Zijn plan hoe ongemakkelijk het ook voor ons zal zijn. En hier wordt Gods Almacht gezien, geen Almacht van vuur uit de hemel, maar Almacht dat alles in Zijn hand is. Laten we werkelijk geloven in God en Zijn Almacht.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.