Het is niet onmogelijk

Lukas 1

73 de eed die Hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, 74 dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, Hem zouden dienen zonder vrees, 75 in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven. (Lukas 1:73-75)

Zou iets voor God onmogelijk zijn? Zelfs een mens die heilig leeft hier op aarde, zou dat onmogelijk zijn voor God? Als we de algemene teneur in de kerken van vandaag mogen geloven is het onmogelijk. De rampzalige maatschappij waar wij in leven maakt het onmogelijk voor ons om heilig te zijn zoals God heilig is.

En toch is dit Gods verlangen. Gods verlangen is voor ons te zorgen zodat we Hem kunnen dienen, heilig en rechtvaardig al de dagen van ons leven. En daar is geen speld tussen te krijgen, geen enkel excuus is sterk genoeg om hier wat aan te veranderen.

Ja het is moeilijk, maar het lukte Jezus ook. En elk excuus dat we nu verzinnen om Jezus’ zondeloos leven uit te leggen als iets bijzonders doet Zijn werk tekort. Want dan zouden we eigenlijk zeggen, dat Jezus heeft vals gespeeld, Hij had een speciale kracht die wij niet hebben. Maar als we de bijbel lezen dan wordt dat in alle talen ontkend.

Het is Gods verlangen en Hij doet er alles aan zodat wij Hem kunnen dienen zonder angst voor de mensen om ons. Hij beschermt, Hij is als een muur om ons heen zodat we altijd Hem kunnen loven in heiligheid en rechtvaardigheid.

En als we ons dit realiseren moeten we onszelf nu ook realiseren, dat dit het doel is dat Jezus naar de aarde kwam. Want we moeten niet vergeten dat deze profetie in de context is van de geboorte van Johannes die de weg van Jezus zal voorbereiden. De weg die de vijand van ons afhoudt en voor ons de weg baant om net zoals Jezus God te dienen.

En dat is wat het kruis doet in ons leven. Ons leven rein maken om zo heilig en rechtvaardig voor God te kunnen wandelen. Wat een profetie, wat een woorden van God die Zacharias mag spreken. Laten we het geloven en het in ons leven werkelijkheid maken. God is voor ons, wie zal er tegen ons zijn.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.