Prosperity teaching

Lukas 1

73 de eed die Hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, 74 dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, Hem zouden dienen zonder vrees, 75 in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven. (Lukas 1:73-75)

Er is iets heel bijzonders aan deze verzen wat eigenlijk helemaal niet bijzonder moet zijn. God bevrijdt en zegent Israël omdat Hij dat beloofd heeft aan Abraham om Hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid.

Er zijn vele christenen die Gods beloften graag willen toepassen op hun leven. Het onderwijs dat in sommige prosperity-churches wordt gepredikt krijgt gretig aftrek. Want wie wil er nu niet die zegeningen van God ontvangen door geloof? Zegeningen die God duidelijk beloofd heeft in de bijbel moeten we zeker serieus nemen.

Maar als we nu het bijzondere lezen in deze woorden van Zacharias dan zien we het doel van Gods werk van bevrijding en zegening. Zacharias is zich ervan doordrongen dat dit werk van God er niet is zodat we lekker in luxe kunnen leven, maar zodat wij in vrijheid en verlossing God kunnen vrezen. De beloften van God zijn er om een volk te zijn dat Hem vreest in heiligheid en rechtvaardigheid.

En dat is een hele andere prosperity-teaching, want dan is de kern niet dat wij in vrijheid leven, maar de kern is dat wij in vrijheid Hem vrezen. Nu kunnen we als reformatorische kerken gelijk onze vinger opsteken en de nadruk gaan leggen op dat gedeelte dat gaat over het vrezen van God maar ook dan slaan we de plank mis.

Want nog steeds verlangt God er naar om ons te zegenen en ons leven in vrijheid te brengen. En zolang we dat niet zien, zullen we ook niet begrijpen hoe we Hem daarin kunnen vrezen. Want dat is de wandel die Adam en Eva in het Paradijs mochten hebben, in overvloed God dienen.

Laten we het als een geheel zien en er op vertrouwen dat God Zijn werk zal doen in ons leven zoals Hij beloofd heeft, zodat wij Hem kunnen dienen in voor en tegenspoed. Want dat is onze taak, Hem dienen en er op vertrouwen dat Hij doet wat Hij belooft.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.