Leven door het Woord van God

Lukas 1

70 zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, 71 namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, 72 om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan Zijn heilig verbond, 73 de eed die Hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, (Lukas 1:70-73)

Elke zin is doordrongen van beloften die God gegeven heeft in het verleden. Beloften die nog niet vervuld zijn en daarom zo sterk staan als een huis. Het enige wat wij hoeven te doen in ons leven is geloven.

De kern van geloof is dat we er op vertrouwen dat Gods Woord waarheid is. De kern van geloof is dat we er op vertrouwen dat God doet wat Hij zegt. Maar geloof is helaas losgeweekt van een relatie die we met God kunnen hebben en is een mening geworden. Een mening over hoe de werkelijkheid in elkaar zit, een mening zoals de demonen het ook weten.

God heeft gesproken door Zijn heilige profeten, sterker nog Hij heeft gesproken door Jezus Zijn eigen Zoon. En nog sterker dan dit is de Heilige Geest die wij hebben ontvangen die spreekt in ons hart. Altijd is er Zijn woord klaar om ons te bemoedigen, om ons te corrigeren en weer op de rechte weg te zetten. Altijd is er Zijn belofte om ons te helpen en naar ons te luisteren als wij tot Hem bidden.

4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. (Matheus 4:4)

Als we leren om zo de bijbel te lezen en zo elke belofte te zien als Gods Woord die staat en nooit zal vallen, zullen we sterk staan in ons geloof. Net zo sterk als Jezus hier toen hij werd verzocht door de duivel. We staan dan sterk in ons vertrouwen op God, niets anders zal ons kunnen overtuigen van iets anders, Gods Woord alleen is waarheid.

Het zijn geen kleine beloften die Zacharias aanhaalt, het zijn machtige interventie beloften. En daar moeten we op vertrouwen, ook al draait de wereld door (in negatieve zin), God zal Zijn beloften houden en Zijn plan volvoeren. Kunnen wij het met Zacharias uitroepen, God zal Zijn verbond altijd houden, Zijn beloften ALTIJD vervullen. Alleen dan is Gods woord, ons leven.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.