Voorbereid op Zijn wederkomst

Lukas 1

67 En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde: 68 Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. 69 En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, Zijn knecht, 70 zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, (Lukas 1:67-70)

Er was 400 jaar geestelijke droogte, 400 jaar lang waren er nauwelijks of geen profeten geweest die het woord van God spraken. Leven wij ook niet in die droogte?

En na die 400 jaar gebeurt er dit in een klein dorpje in Israël. De eerste tekenen van Gods vernieuwende werk. God heeft het niet nodig, grote stadions waar mensen samenkomen voor Hem, zodat Hij Zijn werk kan doen. Alles wat God nodig heeft is mensen die bereid zijn om Hem te dienen met hun leven en open staan voor Zijn leiding en vervulling met Zijn Heilige Geest.

Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Na die 400 jaar van droogte is God begonnen met deze simpele priester die eerst niet wilde geloven. Het woord van God wordt weer gesproken en dat is geen kleine boodschap. En dat komt ook tot uiting in de profetie die Zacharias hier uitspreekt. De God van Israël kijkt weer om naar Zijn volk en brengt verlossing.

Wat een hoop spreekt er uit deze profetie, wat een kracht in deze woorden van God. Woorden die laten zien dat God hen niet is vergeten. Dat God trouw is aan Zijn woord. God spreekt om te bemoedigen, God wil tot ons profeteren om ons sterk te maken in ons geloof. We hebben het nodig, we hebben de Geest van God nodig om tot ons te spreken in ons leven.

Het is niet zomaar een lied van Zacharias om te laten zien hoe blij en dankbaar hij is. Het is een profetisch lied dat Zacharias laat horen in de kracht van Gods Geest. Dit is waar de Geest van God op dat moment mee bezig, dit is de boodschap die door heel Israël moet gaan, God is ons niet vergeten en heeft de bevrijding aan ons gegeven.

Maar wat is Gods profetie voor vandaag de dag? Hoe wil God ons vandaag de dag bemoedigen? De Heilige Geest geeft geestelijke gaven en een van die gaven is de gave van profetie. We hebben het nodig, het geestelijke moraal moet weer worden opgekrikt door de woorden van God. We moeten profetie serieus nemen, we moeten Gods Geest serieus nemen. God WIL tot ons spreken, Hij wil ons laten weten waar Hij nu mee bezig is.

We horen geen geestelijke droogte meer te hebben. De Heilige Geest leeft in ons en wil vandaag de dag ook tot ons spreken. Het is tijd voor de profeten van God om op te staan uit onze stoelen en te laten weten hoe God ons wil bemoedigen om als de vijf wijze maagden voorbereid te zijn op Zijn wederkomst.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.