Gods Geest vervuld ons met de werkelijkheid

Lukas 1

67 En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde: 68 Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. 69 En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, Zijn knecht, 70 zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, (Lukas 1:67-70)

Nog iets dat onderbelicht is in dit kerstverhaal, de Heilige Geest. Het is Gods Geest die Johannes deed opspringen in de buik van Elizabet, het is Gods Geest die Maria overschaduwde, het is Gods Geest die Zacharias vervulde en deed profeteren. En wij nog steeds denken dat we zonder de Heilige Geest God werkelijk kunnen dienen.

We moeten stoppen met “het kerstverhaal” en beginnen met de geschiedenis van Gods werk in ons mensen en in de wereld. God die Zacharias laat overvloeien van Zijn kracht, de zalving van Zijn Heilige Geest.

Zien we werkelijk de kracht van God hier aan het werk, durven we werkelijk verder te kijken dan de culturele en wetenschappelijke uitgangspunten van de maatschappij? We hebben het verbloemd, verpakt als een mooi verhaal en er een culturele activiteit van gemaakt. Er zijn landen waar het een soort sinterklaas feest is geworden, maar dat is niet het verhaal dat hier in Lukas wordt verteld.

Lukas wil de feiten geven zodat we werkelijk een oordeel kunnen vellen over deze geschiedenis. Lukas wil dat we kijken naar deze gebeurtenissen als een detective en nagaan waar God mee bezig is.

Zacharias weet wel waar God mee bezig is. Hij is na deze gebeurtenis die meer dan 9 maanden geleden begon helemaal doordrongen van het geloof in dat wat God is begonnen met het vervullen van de grote belofte. Doordrongen van de Heilige Geest, doordrongen van Gods waarheid alleen, springt Hij op en begint te profeteren. Hij begint Gods woord te proclameren.

Dit zijn de woorden van God die Zacharias uit. Het zijn woorden van erkenning, woorden doordrongen van Gods realiteit op dat moment. En dat is wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest is Zich niet bewust van de realiteit van deze wereld, de Heilige Geest is Zich alleen bewust van wat God aan het doen is. Laten we doordrongen zijn van de Heilige Geest alleen dan zullen we zien wat God aan het doen is.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.