Gods woord boven dat van anderen

Lukas 1

57 De tijd van Elizabet werd vervuld dat zij baren zou, en zij baarde een zoon. 58 En haar buren en familieleden hoorden dat de Heere haar grote barmhartigheid bewezen had, en verheugden zich met haar. 59 En het gebeurde op de achtste dag dat zij kwamen om het kind te besnijden en ze wilden het Zacharias noemen, naar de naam van zijn vader, 60 maar zijn moeder antwoordde en zei: Nee, maar hij zal Johannes heten! (Lukas 1:57-60)

Wat we hier zien gebeuren is dat Gods woord sterker is dan cultuur, dan de opinie van de mensen om ons heen. En werkelijk geloof moet zo zijn zoals hier gebeurt. Elizabet baarde een zoon en zoals vaak bij dit soort gebeurtenissen zijn er veel culturele aspecten. En het was dan normaal dat het kind naar Zacharias vernoemt zou worden. Maar Elizabet wist wel beter want zij kende het Woord van God dat de engel tot Zacharias had gesproken.

De woorden van Elizabet zullen wel hard geklonken hebben en de buren zullen wel even met hun mond open hebben gestaan. Nee, was het antwoord. Nee? Nee, hij zal Johannes heten.

Dit is sterk staan in ons geloof, ons niet laten leiden door de mensen om ons heen maar ons laten leiden door het Woord dat God tot ons spreekt.

En God spreekt vandaag de dag nog steeds maar helaas zijn er veel christenen die daar niet voor open staan of ze staan er zover voor open dat ze Gods woord alleen in de bijbel zien. Maar dat is God de mond snoeren alsof Hij vandaag de dag niet meer tot ons zou mogen spreken dan alleen wat er in de bijbel staat. Dan staan we niet open voor Gods woord dat specifiek voor vandaag is. Het ‘God heeft wel wat beters te doen’ – mentaliteit lijkt heel nederig maar het is vol van trots.

Want als God werkelijk zou spreken in ons leven staan we ook werkelijk sterk in ons geloof. Elizabet was overtuigd, God heeft een groot wonder gedaan en is bezig hét grote wonder uit te voeren voor de redding van deze wereld. En dat is wat belangrijk is, niet de cultuur, niet de mening van anderen, maar Gods Woord en Gods Beloften.

Staan wij net zo sterk? Het is niet vanzelfsprekend wat Elizabet hier doet, zouden wij hetzelfde doen? Elizabet had kunnen zwichten onder de druk van de buren, maar haar geloof was sterker.

 

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.