De opbouw van de gemeente

Romeinen 14

19 Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. 20 Breek niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. 21 Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is. (Romeinen 14:19-21)

Onze handen moeten nu kriebelen. Zoeken naar de weg van vrede en opbouw in de gemeente. Niet langer meer kijken naar wat anderen hebben en wat anderen voor elkaar krijgen, maar kijken naar hoe we een opbouw kunnen zijn in de gemeente. En als elk gemeentelid dat zou doen zouden we sterke gemeenten hebben die als een licht op een heuvel schijnen naar de wereld om hen heen.

Paulus heeft het elke keer over wat we eten of drinken, maar er zijn nog zoveel meer voorbeelden vandaag de dag die aanstoot kunnen geven. Soms moeten we dingen gewoon laten niet omdat we er perse zelf een probleem mee hebben, maar omdat we een ander niet willen laten struikelen.

Een simpel voorbeeld: We hebben het geld om elke twee jaar een luxe auto te kopen. Maar wat stralen we daarmee uit? Verwekken we daarmee geen jaloezie bij andere gemeenteleden? Ook dat kan een struikelblok wezen voor mensen om ons heen. Ook dit kan de gemeente afbreken. En zo moeten we kijken naar ons leven, kritisch zijn. Wat doen wij er aan om de gemeente op te bouwen?

Want dat moet ons leven zijn, werken aan de gemeente. Soms leven we zo sterk ons eigen leven en we betalen niet voor niets de dominee om zijn werk te doen. Maar dat is niet hoe Paulus de gemeente ziet. Hij ziet een gemeente die werkt aan de opbouw ervan. Hij ziet een gemeente die sterk leeft om Jezus te dienen en te laten zien aan deze wereld.

Wat doen wij aan de opbouw van de gemeente? We hebben het niet over mooie plannen die we op papier zetten, we hebben het over ons eigen leven. Wat voor steen zijn wij in deze tempel van God? Dat is een heel ander verhaal dan kijken wie de volgende voetbal wedstrijd weer gaat winnen. Dit is een verhaal met een veel grotere dimensie.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.