Het evangelie zwart maken

Romeinen 14

16 Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. 17 Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. 18 Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehaaglijk voor God en in achting bij de mensen. (Romeinen 14:16-18)

Wat wij ontvangen hebben door het evangelie moeten wij koesteren. Het koninkrijk van God gaat om gerechtigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest en daar moeten wij ons op richten.

Menig prediker die door God is gebruikt om Gods heerlijkheid te laten zien aan deze wereld, maar aan het einde van zijn leven de fout in is gegaan, wordt vaak alleen maar herinnerd aan die fout. De heerlijkheid van God die als een licht de wereld in ging is gedoofd en alles wat mensen onthouden zullen is het kwaad dat men heeft gedaan.

Paulus wil onze focus juist hebben. Kijk naar het evangelie, wat God ons gegeven heeft. Kijk naar Gods liefde en vrede die Hij in ons leven wil doen groeien. Dat moet onze aandacht trekken, niet alle bijzaken die misschien wel belangrijk lijken, maar voor God niet welbehaaglijk zijn. Wij hebben vaak ons hart vol van dingen die er niet toe doen. Dingen die alleen maar onszelf op de kaart kunnen zetten.

Laten we de kern van het geloof vasthouden, laten we weer zoeken naar wat God welbehaaglijk is. Alleen dan zullen we weer tot elkaar kunnen naderen in het lichaam van Christus. Alleen dan zullen we God tot eer kunnen zijn.

Laat het goede dat we hebben ontvangen niet worden gelasterd door een verkeerde houding tegenover de mensen om ons heen. Laten we niet met alle kracht onze meningen overeind proberen te houden zodat we het evangelie niet zwart maken. Het is een grote verantwoordelijkheid en het vraagt veel opoffering van ons, maar het is wel een leven welbehaaglijk aan God. Is dat niet wat wij willen?

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.