Leer mij naar uw wil te handelen

Romeinen 14

13 Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. 14 Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heere Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. 15 Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronde voor wie Christus gestorven is. (Romeinen 14:13-15)

In de spiegel kijken kan nogal eens confronterend zijn. Maar dat is wel wat Paulus van ons vraagt. Hoevelen van ons hebben zo vaak een oordeel over een ander klaar maar als we zelf geoordeeld worden, zijn we op onze teentjes getrapt. Maar Paulus wil dat we dit gaan omdraaien, laat de ander voor wat hij/zij is en ga aan jezelf werken.

Oordeel liever jezelf, of je zelf geen struikelblok bent voor andere mensen. Veel dingen die we doen zijn onschuldig, we hoeven er geen groot verhaal van te maken. Maar als dat onschuldige nu eens een ander tot struikelen kan brengen moeten wij actie ondernemen. We kunnen klein doen over de ander, we kunnen zeggen dat het helemaal niets uitmaakt maar als wij met onze grote trots een ander laten vallen maken wij de grootste fout.

Hier in India is er veel drank misbruik. En onder christenen is het normaal dat er niet gedronken wordt vanwege die misbruik. Het wordt zelfs gezien als zonde als men wel drinkt. Moet ik dan met mijn westerse vrijheid komen en openlijk laten weten dat met mate drinken helemaal niet slecht is? Moet ik andere broeders en zusters laten struikelen omdat ik zo graag wil laten zien dat het wel mogelijk is om met mate te drinken?

Het antwoord is duidelijk, wij moeten de hand in eigen boezem steken. Voor welk dilemma we ook staan, altijd moeten we eerst kijken wat wij er aan kunnen doen. Als wij een ander bedroeven omwille van onze vrijheid dan ontbreekt er de liefde in ons leven. Dan zijn wij niet langer bezig met de vrijheid die God ons gegeven heeft, maar met de vrijheid die wij willen hebben.

Het is een simpele boodschap, maar waarom is het dan toch zo moeilijk voor christenen om in de spiegel te kijken. De spiegel die ons confronteert met ons geloof. Waarom moet het altijd de ander zijn die het niet goed doet. En ook al doet de ander het verkeerd, kijk naar jezelf, zie waar jij een ander leven kunt hebben, een leven tot eer van God.

Dat was het gebed van Mozes, leer mij naar Uw wil te handelen. En zo moeten wij leven, zoekend naar hoe wij kunnen wandelen naar Gods wil. En dit is geen egocentrisch houding, het oordelen van anderen, dat is egocentrisch. Dit is een houding waarin wij ons leven, onze verantwoordelijkheid serieus nemen en tot Gods eer gaan leven.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.