Oordeel niet

Romeinen 14

10 U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. 11 Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden. 12 Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. 13 Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. (Romeinen 14:10-13)

Er moet een moment in ons leven komen dat we het helemaal zat zijn alle veroordelende gedachten die door ons hoofd schieten. Sta eens bij je gedachten stil en zie hoe vaak we veroordelende gedachten hebben over andere mensen. Die gedachten moeten we niet ons eigen maken, die gedachten moeten we veroordelen en naast ons neerleggen. Ze komen niet bij God vandaan.

Een mooie manier om hier tegen te vechten is door bij elke negatieve gedachte over andere mensen bewust er voor te kiezen om een zegen te bidden over deze persoon. Dat is vechten tegen de leugens die in onze gedachten komen over andere mensen. Want wie zijn wij dat we over een ander oordelen?

Paulus is heel duidelijk, we hebben geen enkel recht om negatieve gedachten te hebben over onze broeder of zuster. We komen allemaal voor de rechterstoel van Christus en we moeten allemaal onze verantwoording aan Hem afleggen. Nog steeds zit Paulus met dezelfde boodschap waarmee hij in hoofdstuk 12 mee begon. En nog steeds is deze boodschap actueel voor de kerk hier op aarde. Want hoe graag willen we de ander oordelen, hoe graag willen we graag ons zegje doen over de excentrieke levensstijlen van andere mensen.

Het enige wat dit doet is onszelf in een goed daglicht te zetten. Door anderen naar beneden te duwen, duwen we onszelf omhoog. Het is trots en nutteloos. Want uiteindelijk staan we allemaal voor de rechterstoel met niemand om ons heen dan wij alleen. Dan moeten we over onze eigen daden verantwoording afleggen. En nooit zullen we het gedrag van iemand anders als voorbeeld kunnen gebruiken.

Elk voorbeeld dat Paulus geeft heeft maar een doel, werk hard aan jezelf. Oordeel jezelf niet met de maatstaf van deze wereld, maar met de maatstaf van God. Zie dat er altijd olie in je kruik zit, zie dat je leven in Christus en de vruchten van de Heilige Geest draagt. Daar hebben we werk genoeg aan, dan hebben we geen tijd meer om over anderen te oordelen, maar hoeven we ons alleen maar druk te maken over onszelf.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.