Een dag apart zetten

Romeinen 14

5 De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. 6 Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere, en wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere, en ook hij dankt God. 7 Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf.  (Romeinen 14:5-7)

Een goede tekst om te gebruiken in discussies met als punt dat we niet moeten discussiëren over niet triviale punten. Het heeft geen nut om te discussiëren over levensstijlen die er helemaal niet toe doen. Regels die we de kerk hebben binnen gedragen op stenen tafelen alsof ze rechtstreeks van God komen. Maar eigenlijk zijn het regels die wel zouden kunnen passen in een persoonlijk geloof, maar niet als wetten in de kerk.

Er zijn dingen die we doen voor God, die persoonlijk zijn. Zoals bijvoorbeeld het niet drinken van alcohol, het niet eten van varkensvlees of het apart zetten van een speciale dag voor God. Allemaal manieren om God te dienen, maar niet om als regels op te leggen aan de kerk. En dus al helemaal niet om over te discussiëren.

Dit doen we als devotie aan God en niet als devotie aan de kerk. Dit gaat uit van een persoonlijke relatie met God. Zoals we misschien beloven aan onze partner om niet langer meer voetbal te kijken om dat onze partner het helemaal niet leuk vindt. En dat is mooi en dat moeten we absoluut niet bekritiseren, maar andersom ook niet. Als deze wegen van devotie er niet zijn is dat nog steeds een persoonlijke relatie tot God.

En dat is de boodschap van Paulus. Iedereen leeft uiteindelijk voor zichzelf, niet in de zin dat we voor onszelf moeten opkomen, maar in de zin dat we onze eigen verantwoordelijkheid hebben in hoe wij ons leven leven. En de keuzes die wij daarin maken zijn onze keuzes tot God.

Natuurlijk moet daar de kanttekening bij dat die niet gaat over zonden. Een leven dat tegen het verlangen van God in gaat valt niet onder deze boodschap. Daar moeten we zeker wel van afstappen en dan is dus de vraag: “wat is wel of niet zonde?.” Paulus geeft hier als voorbeeld dat we een dag apart zetten, zoals de zondag bijvoorbeeld. Voor velen in Nederland is dat een heilige dag, maar is dat ook een wet? Dat antwoord is aan de Heilige Geest die ons overtuigt van zonde.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.