Geloof uitdragen

Romeinen 14

1 Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. 2 De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. 3 Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard.  (Romeinen 14:1-3)

Hoe kan het dat er verschil van levensstijlen is in het lichaam van Christus? Hebben we niet allemaal dezelfde regels waarnaar wij moeten leven? Een van de belangrijkste fouten die zendelingen maken is dat ze een cultuur willen overbrengen in plaats van geloof. En daar is dit vers een duidelijk voorbeeld van.

Reformatorische zendelingen die de Nederlands gereformeerde cultuur willen overbrengen op Afrikaanse stammen. Amerikaanse charismatische zendelingen die komen met hun charismatische cultuur. Maar de manier van eredienst houden, of een levensstijl die anders is maar niet zozeer zondig is, bepaalt niet het geloof. Ook al is de levensstijl in onze ogen erg apart en past het niet in ons beeldkader, dat moet niet het doel zijn als we het geloof uitdragen.

Als we op het niveau van meningsverschillen het geloof gaan verkondigen dan willen we levens veranderen door regels te geven. Maar als we geloof gaan verkondigen op geestelijk niveau veranderen we levens door de kracht van de Heilige Geest.

Daarom roept Paulus ons op om dat achterwege te laten. Of mensen zich nu vrij voelen om vlees te eten of niet, het moet geen aandachtspunt zijn voor het geloofsleven. We moeten alles wat niet draait om een leven met God naast ons laten en ons richten op het geestelijke in ons mensen.

God aanvaart ons zoals we zijn en als er werkelijk iets mis is, zal Hij het ons ook openbaren. Onze taak is het om een licht te zijn door Gods kracht. Niet een licht van de westerse cultuur, maar een licht dat schijnt vanuit Gods heerlijkheid. Een geloof dat gericht is op het kennen van God en uit Zijn liefde te leven.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.