De lusten van de wet

Romeinen 13

13 Laten wij, als op klaarlichte dag, op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. 14 Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. (Romeinen 13:13-14)

Er zijn zoveel teksten in de bijbel die ons oproepen om ons gedrag aan te passen aan Gods eisen. En dan gaat het niet alleen om teksten uit het oude testament, maar zeer zeker ook over teksten in het nieuwe testament.

Dit moet ons aan het denken zetten. De gangbare theologie over genade, dat onze werken niet meer belangrijk zijn want Jezus heeft betaald, klopt waarschijnlijk niet. Want deze hoofdstukken staan vol met geboden waar we ons aan moeten houden. Om het goed te kunnen begrijpen moeten we het dus ook in de context lezen.

Want de context is heel duidelijk een geestelijk leven dat zichzelf heeft overgegeven aan God zodat we naar Zijn wil kunnen wandelen. Deze verzen moeten we dus lezen met het hart dat zichzelf al heeft opgeofferd aan God en niet langer bezig is met de eisen die deze wereld aan ons stelt. En met zo’n hart is deze oproep van Paulus een lust voor onze ogen en oren.

Deze verzen zijn geen verboden en geboden, het zijn verzen om onze aandacht er bij te houden. We zijn nu in het nieuwe leven gestapt dat Jezus voor ons heeft gegeven. De genade die God voor ons heeft geopenbaard zodat we WEL het eeuwige leven mogen ontvangen en een nieuw leven mogen leven. En deze verzen helpen ons om elke keer weer te weten dat dit niet een last is maar een lust voor ons leven.

Deze verzen laten ons elke keer weer nadenken hoe wij moeten wandelen als mensen die gered zijn. Niet dat het werken worden om gered te worden, maar werken die horen bij onze nieuwe identiteit. Wandelen in het licht van God, wandelen in de liefde van Jezus. Bekleed met Zijn heerlijkheid die Hij aan ons heeft gegeven.

Dit zijn geen lasten, dit is geen gevecht, dit zijn de snoepjes in de bijbel die een geestelijk hart blij maken. Ja, dit is het leven waarvoor ik ben gered. Dit is het leven waarvoor ik tot Gods eer wil wandelen.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.