Het einde der tijden

Romeinen 13

11 En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. 12 De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij gekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. (Romeinen 13:8-10)

Een open deur intrappen noemen we dit. Natuurlijk zijn we nu dichter bij het einde dan een uur geleden. Daar hoeven we geen Einstein voor te zijn om dat te begrijpen. En dat is dus ook niet de boodschap die Paulus hier voor ons heeft.

Zo vaak waarschuwde Jezus zijn volgelingen er ook voor om altijd maar alert te zijn want het einde is nabij. In de voorgaande verzen heeft Paulus duidelijk gemaakt welke houding we moeten hebben in het leven. Alles er aan doen om heilig te wandelen voor God. Altijd maar lief te hebben. En Paulus voegt daar nu dus aan toe dat we dit moeten doen omdat de tijd nabij is.

Dat dachten ze 20 jaar geleden ook, de eindtijd is nabij, maar het is er nog steeds niet. En natuurlijk kunnen we deze gedachte begrijpen maar het is een foute gedachte. Want 20 jaar is helemaal niets. Als we kijken naar ons eigen leven, dan is 10 jaar zo voorbij. Als we 100 jaar zouden worden hebben we 5% van de tijd meegemaakt van de geschiedenis na de opstanding van Jezus. (2000 jaar)

We leven in het einde, we zijn nog nooit zo dichtbij geweest. Dat is geen dooddoener, want voor de komst van Jezus was het helemaal nog niet zover. Maar nu is het 5 voor 12, de tijd dat de geschiedenis radicaal gaat veranderen. Dat wij met oogkleppen oplopen en denken dat de 10, 20, 30 jaar of nog meer zoveel inhoud is onze trots, de wederkomst is om de hoek, elk moment kan het daar zijn.

En daarom moeten we extra op ons leven letten. Hoe wij ons leven invullen. Als wij deze boodschap niet serieus nemen zijn we net als de 5 dwaze maagden die niet voorbereid zijn op de komst van de bruidegom. Laten we werken aan ons leven en de wapens van het licht aandoen. Leven naar de wil van God, welbehaaglijk. Het is het einde der tijden. Wanneer? Weten we niet, maar het zijn de laatste dagen, zoals ook in de tijd van Paulus het de laatste dagen waren.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.