Elkander lief hebben

Romeinen 13

8 Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 9 Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 10 De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. (Romeinen 13:8-10)

Een van de meest belangrijke levenslessen die we moeten leren is dat liefde niets met emoties te maken heeft. Liefde is niet wanneer we plezier met elkaar hebben. Het woord verliefdheid is bijbels gezien helemaal geen bestaand woord, het zou eigenlijk verleuktheid moeten heten. We vinden elkaar leuk en daarom zijn we graag bij elkaar in de buurt. Op zo’n moment is het wel makkelijk om elkaar lief te hebben, maar verliefdheid (zoals het vandaag de dag wordt gebruikt) is puur een emotioneel blij zijn met elkaar.

In deze verzen wordt de juiste manier van het woord ‘liefde’ beschreven. Als het woord ‘liefde’ wordt gebruikt moet het een daad van liefde beschrijven. Net als het woord ‘praten’. Als we zeggen: ‘dat gepraat moet eens ophouden.’ Het beschrijft een werkwoord over iemand die aan het praten is. In onze tijd is het woord liefde op zichzelf gaan staan en beschrijft het een emotionele staat. Als we zeggen ‘ik heb je lief’, dan bedoelen we eigenlijk, ik vind je leuk. Maar als we de werkelijk betekenis van het woord liefde willen gebruiken, betekend het zeggen van: ‘ik heb je lief’ helemaal niets totdat we het werkelijk doen. Alleen dan hebben we werkelijk lief.

Liefde moet altijd in de context van een werkwoord worden gebruikt, we moeten het geven. Als we ‘verliefd’ zijn is dat natuurlijk makkelijk om te doen. Maar op het moment dat het even tegen zit moeten we doorgaan met liefde geven en daar zit juist de kracht van liefde. Want dan is het een handeling die we doen ongeacht wat we er voor terug krijgen. En dat is de liefde die God ons gegeven heeft.

In onze tijd is het moeilijk om zo’n liefde te geven, alleen al de hoeveelheid scheidingen vandaag de dag laat al zien dat er maar weinig liefde is. Onze liefde is namelijk gebaseerd op hoe blij we zijn, hoe zeer we het naar onze zin hebben. Maar we moeten een keuze maken om de liefde die God ons gegeven heeft ook uit te dragen ongeacht wat we er voor terug krijgen.

En dan is de wet automatisch vervult in ons leven. Zo simpel is het. Op het moment dat we er voor kiezen om de ander lief te hebben worden de wetten die Paulus als voorbeeld geeft vervuld.

Liefde is een keuze. De gedachte dat het even niet kan omdat we ons gekwetst voelen komt door de verkeerde invulling van liefde. Liefde is een keuze om de ander altijd hoger te achten dan onszelf. Want uiteindelijk is het God die alles in handen heeft en ons lief heeft. En dat moet het belangrijkste zijn in ons leven.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.