Belasting betalen

Romeinen 13

4 Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. 5 Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. 6 Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn. 7 Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt. (Romeinen 13:4-7)

Gods dienares. Of de politiek van Nederland dat zelf zo ziet doet er niet toe, zij staan aan God ter beschikking. Het is God die leidt, het is God die bepaalt. Zij dragen een verantwoordelijkheid en daar moeten zij ook tegenover God verantwoording voor afleggen.

De verantwoordelijkheid wordt in deze verzen getekend met het zwaard en de belastingen die ze heffen. De betekenis is duidelijk, de overheid moet de verantwoordelijkheid dragen om een land in goede banen te leiden, of we het daar nu mee eens zijn of niet.

Vers 5 is een vers die onze motivatie duidelijk maakt. Want de overheid mag dan het zwaard in handen hebben (straffen), dat moet voor ons christenen niet de motivatie zijn om te gehoorzamen naar de regels die we opgelegd krijgen. Vers 5 wil juist zeggen, dat het ons hart moet zijn, ons geweten waardoor we gehoorzamen. We betalen geen belastingen omdat we anders op onze kop krijgen, maar omdat we trouw willen zijn aan God die de overheid op hun plek heeft gezet.

Gesprekken waarin wij de overheid bekritiseren op wat ze met ons geld doen zijn nutteloos. De gedachte dat we zoveel mogelijk moeten overhouden en alles maar moeten uitknijpen zijn vruchteloos. Het is misschien geen populaire gedachte, maar ook de manier waarop wij onze belasting betalen moeten wij ons hart op de juiste plek hebben. Wij moeten weten dat we voor God leven en niet voor de overheid. Die paar centen meer of minder, daar draait het niet om in het leven, het draait om ons hart.

God vraagt van ons om gewoon lijdzaam te doen wat ons gevraagd wordt. Te doen wat vers 7 van ons vraagt. Dat is onze verantwoordelijkheid, want God heeft alles in handen, ook onze financiën. Het gaat niet om het zwaard dat de overheid in handen heeft, het gaat om ons hart dat wij God dienen met alles dat in ons leeft. Van Hem afhankelijk zijn. Welke partij ook de leiding heeft, ze blijven Gods dienares.

Geef aan de keizer… geef … geef .. en God geeft jou zegeningen wanneer jij wat nodig hebt, allemaal zorgen minder die de wereld zo bezig houden.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.