God heeft de leiding in handen

Romeinen 13

1 Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, 2 zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. 3 Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. (Romeinen 13:1-3)

Deze boodschap is geen nieuwe regel die op zichzelf staat, het gaat door waar hoofdstuk 12 ook over ging. In hoofdstuk 12 werden we er op gewezen dat we ons nergens zorgen over hoeven te maken, het is God die de wereld in handen heeft en daar mogen wij op vertrouwen. Wij hoeven onszelf niet te verdedigen, dat doet onze Vader in de hemel. Wij mogen ons leven opofferen aan God en Hij zal dan voor ons zorgen.

Zo ook hier is de basis van dit advies niet een wet op zichzelf maar heeft het als fundering dat God degene is die alles in handen heeft. God heeft de toekomst in handen, alles gebeurt met het doel dat Hij voor ogen heeft. Dat betekent niet dat alles naar Zijn wil gebeurt, maar Hij heeft het wel in handen. De wereld is niet oncontroleerbaar geworden voor God.

Daarom heeft het geen enkele zin om te gaan strijden tegen de mensen die ons leiden. Hoe corrupt ze ook zijn, het is God die alles in de handen heeft. Natuurlijk houdt dit niet in dat we moeten gehoorzamen op het moment dat de leiders van ons vragen om ongehoorzaam aan God te zijn. Een mooi voorbeeld is wat de vrienden van Daniel deden. Wat ook weer heel duidelijk laat zien dat God alles in handen heeft.

En dat is de boodschap. God heeft de wereld in handen. De mensen om ons heen kunnen vijandig zijn, de leiding van het land kan corrupt zijn en ga zo maar door, allemaal omstandigheden die ons tegenstaan. Maar onze taak is om ons leven op te offeren in de handen van God en op Hem te vertrouwen dat Hij rechtvaardig is in Zijn oordeel en Zijn Heerschappij.

Het is misschien geen populaire boodschap. We willen graag onze stem laten horen. Maar Paulus wil ons laten zien dat we met heel iets anders bezig moeten zijn. Als we tegen de leiders ingaan zullen we alleen maar tegenstand krijgen. Maar als we gewoon gehoorzamen aan de regels hoe ridicule ze ook zijn (tenzij ze tegen God in gaan), zullen we niets te vrezen hebben. Want God is altijd voor ons en Hij heeft alles in Zijn handen.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.