God komt voor ons op

Romeinen 12

18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. 19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. 20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. 21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. (Romeinen 12:18-21)

Het mooie van deze verzen is dat duidelijk het verschil tussen de verantwoordelijkheid van God en onze verantwoordelijkheid wordt aangegeven. Soms willen wij de karakteristieken van wat Jezus hier op aarde heeft gedaan ook op God leggen. Alsof God een mens zou zijn en dus niet toornig mag worden. (Zoals Hij heeft gedaan met de zondvloed)

Maar het is juist andersom, onze verantwoording is dat wij goed moeten doen naar onze naasten en op Gods rechtvaardig handelen vertrouwen. En het is Gods verantwoording om dan rechtvaardig te handelen tegenover Zijn schepping, om voor Zijn kinderen op te komen. En dit wordt vaak beschreven in het oude testament, een God die voor de nooddruftige opkomt en de trotse mensen tegenwerkt.

En dit is tegelijk ook de motivatie voor ons om net als Jezus te wandelen in dienstbaarheid ook tot onze vijanden. Het is God die voor ons opkomt, het is God die rechtvaardig zal handelen voor Zijn kinderen. Vertrouw op God dat Hij ons liefheeft en zal opkomen voor onze rechten die wij hebben als Zijn kinderen.

Wat een heerlijk evangelie, wij mogen gerust in Gods armen leven en weten dat Hij werkelijk God is. En al stormt het om ons heen, God zorgt overal voor. Onze verantwoordelijkheid is om zo te leven zoals God het bedoeld heeft en zoals hier wordt beschreven.

Dit blijven de diamanten van de bijbel. Gods liefde die over ons waakt waardoor wij mogen wandelen zoals Hij bedoeld heeft. We hoeven niet langer meer op onszelf gericht te zijn dat doet God voor ons. Wij mogen op God en onze naasten gericht zijn. De ander hoger achten dan onszelf. Alleen dan zal het kwaad in ons leven worden overwonnen, alleen is de weg open voor God om voor ons te zorgen.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.