We zijn er nog niet

Romeinen 12

11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. 12 Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. 13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. 14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. 15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. (Romeinen 12:11-15)

Als we dit rijtje lezen dan is het Paulus die ons gewoon vraagt om echt te zijn. Laten we puur en werkelijk christen zijn in hart en nieren. Laat ons hele leven vol zijn van oprechtheid en eerlijkheid in ons geloof. En dit is niet zo vanzelf sprekend en dan maakt het niet uit van welke denominatie we ook zijn. Want in elke denominatie zitten mensen met werkelijk een passie voor het volgen van Jezus maar ook mensen die dat niet hebben.

Veel christenen zijn gearriveerde christenen. Alles wat ze hier op aarde nog doen is zorgen dat ze een comfortabel leven hebben, meedoen aan alle religieuze activiteiten die er zijn en dan denken dat het wel goed komt met ze. Maar voor Paulus is het volgen van Jezus een levenslange dagtaak. Elke dag weer moeten we ons lichaam opofferen als een heilig offer voor God, en onszelf ontdoen van alle wereldse lusten.

We moeten echt zijn in ons geloof, vurig van verlangen. Niet als een kaarsje dat in ons hartje brand, maar vurig van Geest. Jezus liet de Samaritaanse vrouw weten, dat Hij haar levend water kon geven dat in haar zou opspringen als een fontein. Zo moet ons leven zijn. Vol van vuur of als een rivier dat onstuimig door ons leven stroomt.

Hoe vaak horen we van mensen die worden gestopt in hun enthousiasme. Maar juist dat zijn de mensen die bewust met hun geloof bezig zijn. We zijn bang voor fouten, maar is het geen grotere fout om lauw te zijn?

Paulus roept op om ons hele leven in te zetten met passie als discipel van Jezus. Hem volgen in alles wat we doen. Met vurig verlangen en met een vurig hart God dienen, wie we ook zijn, waar we ook leven.

Dit zijn regels, dit is een passie voor ons Heer en Redder om te leven zoals Hij leefde. Om een hart te hebben zoals Gods Geest aan ons geeft. Laten we niet doen alsof we er al zijn, laten we deze verzen lezen en ons verlangen doen groeien. God is alles voor ons, laten we Hem ook alles geven

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.