Met passie voor regels

Romeinen 12

9 Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. 10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. 11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. 12 Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. (Romeinen 12:9-12)

En als wij dan zeggen dat God de wet heeft afgeschaft, komt Paulus weer met een lijst van doe dit en doe dat. Maar als we de lijst nu eens in de context gaan zien begrijpen we ook hoe we deze lijst moeten benaderen. Want het stug benaderen van regels die God ons oplegt kan tot gevolg hebben dat we gevoelloos Gods geboden gehoorzamen. En zo heeft God het niet bedoeld en zo bedoelt Paulus het ook niet.

Paulus komt hier op uit nadat hij heeft laten zien hoe groot en vol van heiligheid en diepte God is dat we het niet kunnen begrijpen met onze geschapen hersens. En met deze heerlijke gedachte, moeten wij ons geschapen lichaam opofferen aan God zodat we door Hem gevormd kunnen worden naar Zijn wil. Zodat God Zijn genadegaven in ons kan geven en we door Zijn kracht werken van heiligheid kunnen doen in de gemeente.

Dus Paulus heeft onze aandacht willen richten op een oprecht geloof in God, een oprecht vertrouwen in Zijn werk in ons leven. En dat is dan ook precies het woord waarmee Paulus dit gedeelte begint. Want dat betekent ongeveinsd, dat we oprecht en eerlijk zijn in onze daden. Onze motivatie is dan puur zonder eigen belang. Nadat Paulus ons leeg heeft willen maken van onze eigen trots en ons heeft willen overtuigen dat wij vervuld moeten zijn met de kracht van God geeft hij deze regels. En dan lezen we het heel anders.

Dan is het geen last waar we ons aan moeten houden. Dan wordt het een lust omdat we ongeveinsd de mensen om ons heen mogen liefhebben. Dan mogen we met een oprecht verlangen hongerig zijn voor een afkeer naar het kwaad.

De boodschap is zo heerlijk die Paulus hier geeft. Dit laat zo’n mooie weg zien waar wij op kunnen wandelen met een oprecht hart. Als wij ons lichaam niet opofferen aan God zullen wij deze regels nooit begrijpen en met een verhard hart het proberen op te volgen. Maar als we met een oprecht hart zoeken naar de weg die God voor ons heeft is dit een lust om te lezen.

De liefde, de goedheid waarmee we met elkaar omgaan het is een lust. Het is de perfectie waarin we mogen wandelen. Paulus wil ons aansporen dat wij ons hartelijk inzetten, met alle passie die in ons leeft voor God. Klinkt dat als saaie wetboeken vol met regels die alleen een advocaat of rechter kan begrijpen?

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.