Genadegaven = talent?

Romeinen 12

6 En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: 7 hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; 8 hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid. (Romeinen 12:6-8)

Het woord dat het meest opvalt is het woord, genadegaven. Het zijn niet al de verantwoordelijkheden die we in de gemeente van Christus kunnen hebben waar het werkelijk om draait hier. Paulus geeft hier geen uitputtende lijst van taken die we in de kerk zouden kunnen tegenkomen. Paulus heeft het hier over onze basishouding in ons geloof.

Een ieder van ons heeft genadegaven gekregen van God. Een kracht om een verantwoordelijkheid te nemen in de gemeente van Christus. Een onderscheiding van verantwoordelijkheid. We moeten uitkijken om dit gelijk te zien als de talenten die we hebben. Want we hebben allemaal dingen waar we nu eenmaal goed in zijn, maar dat is niet de boodschap van Paulus, dat we leren te kijken naar wat onze talenten zijn.

Paulus wil dat we een basishouding hebben van afhankelijkheid van God. Vers 1 liet ons weten dat we ons lichaam opofferen aan God dat het niet langer in dienst staat van onszelf maar in dienst staat van God. En dan zal de kracht van God in ons leven werken en ons duidelijk de weg wijzen. Gods genadekracht zal in ons leven komen en er voor zorgen dat wij veranderen in ons handelen.

En zo moeten we ook naar deze onderdelen van verantwoordelijkheid kijken. Het gaat niet om het talent dat we hebben het gaat om de kracht van God die in ons komt wonen als wij christen worden. Want dan zijn we onderdeel van het lichaam van Christus en moeten wij helpen er aan te bouwen. En God geeft daarvoor de kracht die we nodig hebben. God heeft liever lege vaten die Hij kan vullen met Zijn kracht dan vaten gevuld met talenten die hun eigen weg gaan.

Want als we gaan kijken naar talenten dan zullen er nooit profeten opstaan in de gemeente, want dat is geen talent die we meekrijgen bij de geboorte. Dat kunnen we alleen doen in de kracht van de Heilige Geest. Vandaar dat er ook maar weinig profeten zijn in veel gemeenten. De andere verantwoordelijkheden zijn makkelijker te improviseren en zonder de werkelijke kracht van God te doen.

Laten we nederig zijn en niet meer van ons denken dan dat we een kind van God zijn. Wie waren zijn discipelen? Niet de meest getalenteerde geestelijken. God zal ons de kracht geven om onderdeel te zijn van het lichaam van Christus. Hij zal ons leiden in Zijn wil en Zijn kracht. En daar moeten we naar verlangen. Wat is Gods genadegave die Hij mij heeft gegeven?

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.