Onze verantwoordelijkheid

Romeinen 11

22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouwen worden. 23 En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. (Romeinen 11:22-23)

Het kan haast niet duidelijker. God kiest, God bepaald wie er onderdeel is van die boom die Hij heeft geplant, maar wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid. En niet slechts één moment in ons leven dat we er voor kiezen om gedoopt te worden of dat we belijdenis doen. Het is elk moment van de dag dat we die keuze moeten maken.

Paulus openbaart de twee kanten van God, de goedertierenheid en de strengheid van God. En deze twee gaan hand in hand bij God en dat maakt Hem heilig. Gods strengheid voor hen die gevallen zijn en Gods goedertierenheid voor hen die hun hoop op God hebben. Het is Gods keuze welke Hij gebruikt in ons leven.

Maar aan ons is de verantwoordelijkheid om aan Gods voorwaarden te voldoen. En die voorwaarden zijn niet zware werken, maar gewoon geloof. Geloof is het enige waar God naar kijkt en daarop baseert Hij of Hij Zijn strengheid moet gebruiken of Zijn goedertierenheid. Niet een religieus geloof wat religieuze werken tot gevolg heeft, maar werkelijk vertrouwen, elke dag wat geestelijke vruchten tot gevolg heeft.

Het staat er zo duidelijk, wij hebben een verantwoordelijkheid. En op basis van die verantwoordelijkheid kiest God of wij geënt worden of met de dode takken verbrand worden. Laten we dit serieus nemen, laten we werkelijk zoeken naar geloof in ons leven.

Zeker als we de woorden van Jezus lezen in de evangeliën over geloof dan moeten we ons realiseren dat geloof helemaal niet zo statisch is. Geloof is als doorzettingsvermogen, sommige mensen geven al op bij de eerste tegenstand anderen houden vol ondanks alles. Maar doorzettingsvermogen zelf is ongrijpbaar het komt pas naar voren als het gebeurt of juist niet. Zo is het ook met geloof, het is een levend werk dat in ons is waardoor wij de stappen nemen in het leven. En dat is het geloof waar God zijn goedertierenheid over wil uitspreiden.

Laten we deze verantwoordelijkheid nemen. Het is geen werk, het is simpel vertrouwen. En God zal Zijn verantwoordelijkheid nemen.

 

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.