God doet

Romeinen 11

11 Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. 12 Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achteropkomen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid! (Romeinen 11:11-12)

Als vandaag de dag een dominee of voorganger deze logica zou gebruiken, zou hij worden uitgelachen. Zou God op deze manier de heidenen willen redden, door Zijn eigen volk achterop te laten komen? Is door de val van Israël de zaligheid tot de heidenen gekomen? Het klinkt niet als een goed filmscript.

Maar nogmaals Gods keuze is aan Hem en Hij mag doen wat Hij wil doen en wij kunnen daar niets aan veranderen. Al zou God nog een zondvloed over de aarde brengen, dan mag God dat doen, dit is Zijn schepping. Dat Hij het zal doen is niet erg plausibel sinds Hij het beloofd heeft maar zo moeten wij wel staan in onze relatie met Hem en zo staat Paulus in zijn relatie met God. En zo moet de wereld God leren kennen of ze dat nu willen of niet.

En dat is ook de boodschap die Paulus hier wil geven aan de joden, maar ook aan ons. God maakt keuzes die misschien niet altijd uit te leggen zijn, maar daarom is Hij God en wij zijn schepping. En zo heeft God besloten dat het volk Israël zou vallen om de wereld een rijkdom te geven die ze anders niet zouden kunnen ontvangen. De rijkdom in Jezus, die gekruisigd en veracht is door zijn eigen volk. Een geschenk van God dat niet werd geaccepteerd.

We kunnen dan zielig doen over het volk Israël, maar Paulus laat een hele andere kant zien. Paulus laat zien wat een unieke kans dit is voor het volk. Hij heeft het over een volheid waarin het volk Israël dan wandelt. Een volheid die net als Jezus een opoffering is zodat de wereld de rijkdom van God mag ontvangen.

Het is misschien niet altijd even logisch volgens onze normen en waarden, maar voor God is het wel logisch. En zo mogen wij er naar kijken. Gods plan is goed en rechtvaardig. Gods plan met ons mensen loopt volgens Zijn Rechtvaardig en Liefdevol hart. En daar mogen we op vertrouwen, hoe slecht het er ook soms ook uit ziet.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.