God kiest

Romeinen 11

7 Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard, 8 zoals geschreven staat: God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. 9 En David zegt: Laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. 10 Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien en maak hun rug voor altijd krom. (Romeinen 11:7-10)

Moeilijk tekstgedeelte. Paulus schrijft over Israël en de positie van Israël nu hun God Jezus naar de aarde heeft gezonden. Heeft God dan opeens Israël opzij gezet? Is het verbond dat God met Abraham heeft gesloten afgelopen?

Sommige stromingen zouden dit graag willen, ze zien de joden als de moordenaars van Jezus. Ze denken dat ze de plaats hebben ingenomen van de joden als verbondvolk van God. Maar zo werkt God niet, God is trouw aan Zijn beloften die Hij aan het volk Israël heeft gedaan. Er is nog altijd een overblijfsel die God staande heeft gehouden in alle omstandigheden, om Zijn volk te blijven.

Maar dat neemt niet weg dat er een groot gedeelte is dat niet meer tot Zijn kinderen behoort. Maar Paulus wil duidelijk maken dat het niet komt omdat Jezus is gekomen, maar dat komt om de positie van dat gedeelte. God heeft hen de ogen gesloten, God heeft ze doof gemaakt voor de waarheid. En dat is al gebeurd lang geleden en dat is nu nog steeds zo.

God is soeverein en rechtvaardig in alles wat Hij doet. We kunnen hier zoveel vragen over stellen, maar er iets aan veranderen doen we niet. En God is nog steeds hetzelfde ook voor ons als christenen die nu onderdeel zijn van Zijn verbond in Jezus. Het is niet dat God dan gelijk een God van willekeur is maar nog steeds kan Hij onze ogen sluiten en onze oren dicht doen. God is soeverein.

Bij verschillende denominaties is deze gedachte heel sterk aanwezig en zijn er maar een enkele in de gemeente die zich gered weten. En hoe afkerig we hierover ook kunnen denken, zij hebben dit gedeelte beter begrepen. God is God en heeft een eigen keuze en een eigen verantwoordelijkheid. Hij kiest en verkiest wie bij Hem horen. En natuurlijk betekent dat niet dat we zelf geen verantwoordelijkheid hebben en we maar moeten afwachten, maar God is geen machine, God kijkt naar ons hart.

God maakt keuzes en wij kunnen die keuzes misschien niet begrijpen, daarom moeten we er voor zorgen dat we dicht bij Hem wonen. In geloof vertrouwen op Hem dat Hij ons lief heeft en voor ons is. We hebben nog steeds deze verantwoordelijkheid. Het label ‘christen’ is net zo sterk als het label ‘jood’, God maakt geen keuzes op basis van dit label, maar op basis van ons hart.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.