In Jezus zijn wij vrijgemaakt

Romeinen 8

25 Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. 26 Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. 1 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. 2 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. 3 Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, 4 opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. (Romeinen 7:25-8:4)

Vers 2 is nog duidelijker over de verlossing van het vlees. De wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Duidelijker kan het niet, we zijn bevrijd van het ellendige mens dat maar niet kan doen wat het graag zou willen doen. Het is geen levenslang hier op aarde doemscenario dat Paulus heeft beschreven in hoofdstuk 7. Hoe dichtbij het ook lijkt te komen door de grammatica die Paulus gebruikt, deze verzen ontkrachten alles wat ons ook maar in het ellendige zou laten.

Het is een serieus probleem en daarom brengt Paulus het zo dichtbij. Het probleem dat we geen controle kunnen krijgen over ons leven moeten we serieus nemen en niet afdoen als een probleem dat we nu eenmaal hebben. We moeten inzien dat Gods plan veel mooier is dan alleen een offer voor onze zonden. Gods plan is om de wet op ons hart te schrijven, om Zijn Geest in ons te laten wonen waardoor wij een ander leven kunnen leven.

Wat niet lukte door de wet wil God nu werkelijkheid laten worden door ons in Jezus te laten wandelen. Want het vlees zag geen mogelijkheid om te gehoorzamen en dat bedroefde God. En nu is het nieuwe plan, het nieuwe testament daar om daar verandering in te brengen.

Daarom moest Jezus een mens worden om die zonde te vernietigen in ons leven. Jezus stierf aan de zonde en stierf aan het vlees. Het is niet alleen maar een offer dat Jezus bracht, het is een vernietiging van het werk van Adam. Het is een vernietiging van de zonde in ons leven.

En dit alles maakt de liefde van God zoveel mooier en dieper. De Vader nam Zijn verloren zoon niet aan als een dienstknecht, maar hij kwam terug als zijn zoon. Zo wil God onze positie als Zijn kind volledig herstellen, niet slechts met een pleister voor het bloeden, maar compleet genezen van wat Adam is begonnen.

Het klinkt misschien zo onwerkelijk en kennen we niemand die hier aan voldoet. Maar dat is niet onze maatstaf. De beloften van God is onze maatstaf waar wij ons aan vast moeten houden en in moeten geloven. We hoeven niet gedeprimeerd te raken maar te groeien in dit vertrouwen dat er werkelijk een leven is voor ons dat God voor ons heeft voorbereid.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.