De wet vervuld

Romeinen 8

25 Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. 26 Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. 1 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. 2 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. 3 Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, 4 opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. (Romeinen 7:25-8:4)

Vers 4 haalt de wet er nog eens bij, de wet die wij niet meer hoeven te gehoorzamen nu we in Jezus wandelen. De wet van God is perfect, het beschrijft Gods verlangen. En in Jezus is die wet ook helemaal niet ongedaan gemaakt, hij wordt juist vervuld in ons in leven.

En weer kunnen we hier heel makkelijk het magische kruis er bij halen. Door het kruis van Jezus zijn alle zonden afgewassen en is de wet dus vervuld in ons leven. Maar net als in vers 1 is in vers 4 de zin ook nog niet afgelopen, want ook hier voegt Paulus er aan toe dat het geldt voor die mensen die niet langer naar het vlees wandelen maar naar de Geest. Hoe graag zouden we dit stukje van het vers willen verwijderen.

Maar dat zouden we niet moeten willen. Want dat maakt het evangelie juist minder mooi. Het verlangen van God is al die tijd hetzelfde geweest. Als we de profetieën goed lezen, dan zien we dat God met Zijn Geest in ons wil komen wonen en de wet op onze harten wil schrijven. Dit betekend meer dan alleen onze zonden vergeven, dit betekend dat Hij ons leven wil veranderen door de kracht van de Geest.

Laten we voorbij gaan aan de realiteit van ons leven en laten we zoeken naar Gods verlangen voor ons leven. Het gaat niet om hoe wij ons voelen en wat wij ervaren. Het gaat er om wat Gods verlangen is voor ons leven. En dat verlangen is zoveel mooier dan alleen geen verdoemenis in ons leven.

God wil dat de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt in ons leven. Laten we daar naar zoeken. Dat betekent niet dat we ons elke keer schuldig hoeven te voelen voor ons falen, maar het betekent wel dat we blijven zoeken naar het koninkrijk van God in ons leven. De wet wordt vervuld in ons, de weg is open, Jezus is onze weg, onze waarheid en ons leven. Laten we daarom Jezus volgen in Zijn kruis en Hem volgen in Zijn opstanding. Het is Gods verlangen voor ons leven.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.