Een hint van geloof

Romeinen 4

21 Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. (Romeinen 4:21)

Dit is nu geloof. Het geloof waar God naar zoekt in ons leven. Niet het geloof dat is beschreven in theologie boeken of handvesten. God zoekt naar het vertrouwen in Hem dat Hij bij machte is om te doen wat Hij belooft.

Het is zo simpel, het vraagt geen grote daden van ons, het vraagt geen helden instinkt, alles wat het van ons vraagt is een overtuiging. Er van overtuigd zijn van Gods goedheid en kracht en er naar wandelen. Want als we er niet naar wandelen zijn we er ook niet van overtuigd.

5 En de apostelen zeiden tegen de Heere: Vermeerder ons het geloof. 6 En de Heere zei: Als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen: Word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen. (Lukas 17:5-6)

Alsof we het Jezus horen zeggen: ‘Je hebt niet meer nodig dan een klein beetje geloof.’ Maak je geen zorgen over hoe je geloof moet krijgen, heb het gewoon. Vertrouw maar gewoon op God en Zijn beloften. Laat je niet afleiden door de problemen van deze wereld, laat de leugens die op ons afkomen je maar niet aanraken, laat Gods beloften boven alles staan in jouw leven.

Een hint van vertrouwen naar God zal God aangrijpen om met volle overtuiging ons te helpen. Jezus openbaart hier in vers 6 niet zozeer wat wij allemaal kunnen doen door het geloof, Hij openbaart het hart van God. Alles wat God nodig heeft om in ons leven betrokken te zijn is slecht een hint van geloof.

Laten we een overtuiging in ons leven hebben er naar wandelen. Laten we er van overtuigd dat God ons nooit laat gaan en niets ons van Zijn liefde kan scheiden. Dat is alles wat God van ons vraagt. Alle geestelijke rituelen vallen in het niets bij dat wat God werkelijk van ons vraagt. En zo mogen we voor God komen en voor zijn troon staan in de overtuiging dat Hij naar ons hoort.

Slechts een hint van geloof is genoeg om het hart van God te beroeren. Laten we tenminste deze hint in ons leven toepassen en werkelijk er van overtuigd zijn dat God voor ons is en niet tegen ons.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.