God bedekt onze zonden

Romeinen 4

6 Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent, zonder werken: 7 Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn, 8 welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. (Romeinen 4:6-8)

De menselijke trots probeert God altijd te kleineren. Niet alleen de mensen die niet christen zijn, maar juist ook de christenen. De manier waarmee we met God omgaan is alsof we Hem in onze broekzak kunnen stoppen. Wij bepalen Zijn karakter. Wij bepalen of Hij wel of niet wil genezen, wij bepalen hoe wij onze dienst aan Hem mogen bewijzen. En ga zo maar door, wij zijn het die ons eigen geloof vormgeven.

Maar zo kunnen we niet denken, onze eigen overtuiging is niet de leidraad. Wij moeten altijd bereid zijn om ons denken bij te stellen door te luisteren naar God zelf. Hoe sterk wij ook staan in onze theologie, God is God en is niet te vangen in een theologie. Hij bepaalt Wie Hij is en wat Hij doet, Hij moet de leidraad zijn voor ons geloof, niet onze perceptie.

David heeft God zo leren kennen. Het is God die een eigen karakter heeft en soeverein is. God staat boven of buiten de schepping en heeft de touwtjes in handen. Als Hij iemand vergeeft is degene werkelijk vergeven en bevrijd. Dat betekent dat wij altijd verantwoording verschuldigd zijn aan God.

Dit kan beangstigend zijn, of juist bevrijdend. Want werkelijk gezegend zijn de mensen van wie de zonden bedekt zijn door God. We kunnen zo zoekende zijn naar erkenning van de mensen om ons heen. De hele entertainment industrie is daarop gebouwd, idolen en fans. Maar de eerste persoon aan wie wij verantwoording schuldig zijn is niet de dominee of onze partner, het is God. En daar moeten wij uit leven.

God is God en bij alles moeten we aan Hem denken. Bij alles wat we doen moeten zoeken naar Gods wil. Alleen dan zullen we werkelijk in Zijn genade wandelen. We kunnen niet een eigen genade pakketje samenstellen, het is God die vergeeft en Hij bepaalt wie.

Zo moeten we staan in onze relatie met God. Zo moeten we zoeken naar Gods liefde en trouw. Alleen als we Hem leren kennen zoals Hij werkelijk is zullen we net als David werkelijk gezegend zijn in dit leven.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.