De bevestiging van de wet

Romeinen 3

27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. 28 Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. 29 Of is God alleen de God van Joden? En niet ook van heidenen? Ja, ook van heidenen. 30 Het is toch immers één en dezelfde God, Die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof. 31 Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet. (Romeinen 3:27-31)

God is de God van iedereen. Dat wij mensen de keuzevrijheid nemen om zelf een god te creëren verandert niets aan dat feit. Er is maar één God en Schepper die ons geschapen heeft. Soms gaan we als christen mee in de discussie om onze God te valideren, maar Hij is onze God niet, Hij is de God van hemel en aarde. Zo gauw we gaan praten over onze God en jullie God hebben we het niet meer over de Schepper van hemel en aarde, maar over een eigen gecreëerde God.

Dat laatste schrijf ik omdat wij God niet hoeven te verdedigen in deze wereld. Het evangelie verkondigen is niet het bestaan van God te bewijzen, het evangelie verkondigen is de wereld laten weten dat God een God van genade is die Zijn Zoon heeft gegeven zodat wij rechtvaardig kunnen worden.

God is God en niemand kan dat ongedaan maken, hoe atheïstisch we ook proberen te denken. Maar de reden voor Paulus hier om dit punt te maken is omdat de joden God als hun God alleen zagen. Maar dan kleineren ze God, want God is de God van de hele schepping. En deze God had hen gekozen om geschiedenis te schrijven. Hij is niet jouw God, Hij is de God van hemel en aarde en Hij heeft jouw gekozen om geschiedenis te schrijven.

De toegang tot deze God is dan ook voor iedereen hetzelfde. Rechtvaardigheid. En de joden probeerden dit door het houden van de wet en het faalde. En nu geeft God de weg om door het geloof in Jezus Christus, het vertrouwen in Zijn werk voor ons leven rechtvaardig voor Zijn troon te komen.

En ook hier schrijft Paulus het heel duidelijk. De wet is niet teniet gedaan door ons geloof, maar het wordt juist bevestigt door ons geloof. Want door ons vertrouwen in het werk van Jezus zullen wij rechtvaardig worden en daardoor wordt de wet vervult.

God is voor iedereen hetzelfde, en de weg naar Hem is voor iedereen hetzelfde. God heeft die keuze duidelijk gemaakt aan het kruis. Hij is niet onze God, Hij is de God van hemel en aarde en met iedereen wil Hij een weg naar rechtvaardigheid inslaan. En dat is het evangelie.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.