Visie: Rechtvaardigheid

Romeinen 3

25 Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. 26 Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt diegene die uit het geloof in Jezus is. (Romeinen 3:25-26)

We moeten ons realiseren dat de wereld momenteel onder de verdraagzaamheid van God leeft. Het is puur Zijn verdraagzaamheid die de wereld de ruimte geeft om door te gaan zoals ze bezig zijn. Niet omdat God blij is dat ze leven in onrechtvaardigheid, want dat heeft Hij wel laten blijken met de zondvloed. Als God nu alles gelijk al zou vernietigen zal Hij niet Zijn rechtvaardigheid kunnen bewijzen en hen rechtvaardig maken die op Jezus vertrouwen.

God gelooft heilig in Zijn plan om de wereld te redden en te verlossen. God gelooft er heilig in dat Zijn rechtvaardigheid geopenbaard zal kunnen worden aan de wereld en in ons leven. Dat is Zijn verdraagzaamheid, Zijn hoop voor ons leven om te worden zoals Hij.

Jezus is deze ark van verdraagzaamheid die God aan het bouwen is. Jezus is de weg die God is gegaan om Zijn rechtvaardigheid te openbaren aan de wereld. Soms hebben we moeite om mensen uit te leggen dat Jezus de Zoon van God is. We kennen alle tegenargumenten onderhand wel, argumenten die Jezus naar beneden willen halen als alleen een goede man, maar nooit de Zoon van God.

Maar op het moment dat we het doel van God begrijpen met Zijn verdraagzaamheid (het voortbestaan van deze aarde), om Zijn rechtvaardigheid te openbaren ook in ons mensen dan begrijpen we de keuze van God om Jezus te sturen.

In alles en voor alles wil God dat Zijn rechtvaardigheid openbaar. En daarom heeft Hij gekozen om het bloed van Jezus te laten vloeien voor onze onrechtvaardigheid. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Jezus is de enige keuze van God om ons te laten zien wat een rechtvaardige Schepper wij hebben.

Hem zij alle lof en eer, Hem zij alle glorie en rechtvaardigheid waardig. Dank U God dat dit Uw plan is voor ons leven. Dank U dat U Uw rechtvaardigheid in ons leven wil openbaren. Dank U Heere Jezus voor Uw rechtvaardig bloed dat ons reinigt van alle onrechtvaardigheid. Laat dit het doel van Jezus zijn in ons leven. Laten wij zoeken naar de openbaring van Gods rechtvaardigheid door Jezus in ons leven.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.