Gods mening

Romeinen 1

25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. 28 En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. (Romeinen 1:25-28)

Homoseksualiteit is nogal een teer onderwerp. Op het moment dat we ons er negatief over uitlaten worden we gezien als mensen zonder gevoel. We schijnen te moeten erkennen dat het een gezonde levensvorm is. Voor mij is dit weer een voorbeeld waarbij we duidelijk moeten kiezen voor of tegen God, ook hier kunnen en mogen we geen water bij de wijn doen hoe graag we dat ook zouden willen.

Zo graag wil de wereld zelf een god maken. Dat is de reden dat ze God vervangen hebben door een leugen. Men wil zelf het moraal bepalen, men wil zelf het leven nut en invulling geven. En om maar niet naar God te hoeven luisteren creëert men zelf goden die ze leugens in de mond kunnen leggen.

Mijn kinderen laat ik af en toe ook in de fout gaan, zodat ze kunnen inzien dat niet alles zo maar goed is. Ze moeten door hebben dat er regels zijn voor het goede voor hun leven. Zo wordt de wereld ook overgelaten aan hun eigen lusten en zondige verlangens. God heeft de wereld overgegeven aan hun verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Het moet ons laten zien dat het niet klopt wat er gebeurd in de wereld.

Als ik deze drie alinea’s naast elkaar zet dan moeten we wel concluderen dat homoseksualiteit absoluut niet in Gods plan past. Het is niet Gods verlangen voor ons mensen en daardoor ben ik er van overtuigd dat het absoluut geen gezonde manier van leven is. Deze levensstijl zal ons op geen enkele manier dichter bij God brengen.

En dat moet voor ons de lijdraad zijn, ook in onze gesprekken over dit onderwerp. Het doel is niet dat we een morele lijn willen trekken, het doel is dat dit niet in Gods koninkrijk past. In een leven met God is dit onmogelijk te combineren. De vraag is niet of we bijbels gezien homoseksuelen wel of niet kunnen trouwen in de kerk, de vraag is of deze mensen zonder hun levensstijl te veranderen in Gods aanwezigheid kunnen leven.

De bijbel is duidelijk, deze levensstijl is ver van God vandaan. En hoe we het ook willen redeneren God accepteert het niet in Zijn aanwezigheid. En als we toch in Zijn aanwezigheid willen wonen en eerlijk voor Gods troon willen staan zullen we met een open hart moeten luisteren naar God en dan zal Hij precies hetzelfde vertellen met een hart vol van liefde.

 

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.