Een zwart beeld

Romeinen 1

29 Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. 30 Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, 31 onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. 32 Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen. (Romeinen 1:29-32)

Paulus gaat wel stevig te keer tegen de wereld. De helft van het eerste hoofdstuk is gewijd aan een duidelijke uiteenzetting over hoe de wereld in elkaar zit. Er lijkt eigenlijk weinig hoop voor de wereld. Ze zitten vast in een patroon van zonden en een ongewillig oor door de zonden en daardoor nog meer zonden.

In vers 16 en 17 heeft Paulus het nog over geloof en rechtvaardigheid. Alleen door geloof kunnen we rechtvaardig worden, geen enkele inspanning van onszelf zal dit doel bereiken. En direct daarna laat Paulus zien dat het werkelijk onmogelijk is om het op eigen kracht te kunnen bereiken. Kijk maar om je heen, kijk maar naar je eigen leven.

Rechtvaardig worden door geloof is nu wel heel krachtig geworden. Maar ik denk dat er meer inhoud zit in deze verzen. Paulus tekent niet alleen een depressief plaatje, maar hij tekent een reëel beeld van de wereld. Een beeld dat wij altijd voor ogen moeten hebben voor ons eigen leven. Niet zodat we altijd kunnen rondbazuinen hoe slecht we wel niet zijn als een excuus voor een leven dat niet 100% voor God is.

Paulus schildert deze zwarte kant zo sterk om ons te laten inzien hoe ver we er vandaan moeten blijven. Als we bij God willen wonen moeten we hier helemaal niets mee te maken hebben. De wereld heeft niets te doen met God, sterker nog ze zweren God bewust af in hun leven en willen verder met hun eigen moraal. De wereld zit niet te wachten op een God die Zijn liefde wil geven, de wereld heeft God bewust buiten de deur gehouden zodat ze door kunnen gaan met alles wat Paulus hier beschrijft.

Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. (Jakobus 4:4b)

De wereld is slecht, er is geen andere uitweg dan dat we het evangelie aannemen voor ons leven en God ons rechtvaardig maakt. Laten we hiervan doordrongen zijn. Het is of de smalle poort of de brede weg, we kunnen niet allebei bewandelen.

Laten we eerlijk kijken naar ons leven. Laten we eerlijk zijn en zoeken naar hoe we dicht bij God kunnen zijn en blijven. Zo snel slokt de wereld ons op in hun denken van soevereiniteit. We mogen zelf wel bepalen wat we doen, daar hebben we God niet voor nodig. Juist daar moeten we vanaf, juist daar moeten we ons tegen verzetten en zoeken naar de weg die God ons leidt.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.