Gods toorn

Romeinen 1

18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, 24 Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. 26 Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. (Romeinen 1:18,24,26,27)

Zoals ik deze tekst lees, dan lijkt het er op dat Gods heerlijkheid zelfs openbaar wordt in de toorn over alle goddeloosheid en ongerechtigheid. En op zich is dit vrij logisch. Wij kunnen iemand leren in een goed humeur en een slecht humeur. Als iemand boos is, betekent dat niet dat diegene karakterloos is. Gods heerlijkheid wordt net zo goed geopenbaard in de zondvloed als het kruis.

Natuurlijk willen wij graag de liefde van God benadrukken, omdat wij die kant van God veel aantrekkelijker vinden. Maar Gods toorn wordt ook heel duidelijk in de bijbel beschreven. En ook Gods toorn is een eigenschap van God die we niet stil mogen zwijgen. En juist het kruis brengt die liefde en die toorn zo krachtig bij elkaar. God is God in Zijn liefde en Zijn toorn.

God haat het kwaad, God haat de leugen, zo heilig als God is in Zijn liefde, zo heilig is God in Zijn toorn. Eens zal de dag komen, de dag des oordeels, de dag waarop God met alles Wie Hij is zal oordelen over de levenden en de doden.

Deze verzen in Romeinen laten zien dat Gods toorn vandaag de dag ook openbaar is. Gods boosheid tegen het kwaad en ongerechtigheid is openbaar voor iedereen. De wereld die in zonden leeft wordt overgelaten aan zijn eigen lusten.

Misschien zijn we als christenen vergeten dat God ook deze kant heeft. En misschien begrijpen we niet hoe dit bij God kan passen. Maar aan God ligt dat niet, alleen als we Hem persoonlijk leren kennen, zullen we begrijpen dat Zijn heiligheid niets anders kan dan vol van liefde en tegelijk vol van toorn tegen de ongerechtigheid is.

God is heilig en rechtvaardig. En zo mogen wij Hem leren kennen. En zo leert de wereld Hem ook kennen, zoals duidelijk wordt beschreven in deze verzen.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.