Geen enkel excuus

Romeinen 1

20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. 21 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. 22 Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, 23 en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. (Romeinen 1:20-23)

De leugen waarmee satan is begonnen in het paradijs heeft de wereld helemaal doordrongen. En elke leugen moet de wereld er van overtuigen dat God niet is Wie Hij werkelijk is. De afgoden van deze tijd zijn de wetenschap en het menselijk inzicht dat wordt gezien als de maat voor elk moraal in het leven.

In andere delen van de wereld loopt men misschien nog wel achter afgodsbeelden aan. Ze zoeken naar geluk en hopen dat de goden hun welgezind zullen zijn. Of het nu de wetenschap of de afgodsbeelden zijn, het leidt allemaal af van Wie God werkelijk is. Zelfs op het moment dat niet-christenen dit zullen lezen, zullen zij hier vraagtekens bij zetten omdat we het schijnbaar nooit zeker kunnen weten. Alles wat met religie te maken heeft is slechts een menselijke hoop op iets buiten henzelf.

Het onverstandig hart is verduisterd, men kan niet meer duidelijk zien door alle leugens waarmee we worden overspoeld. En wij moeten hiervan doordrongen zijn. Wij hebben onszelf in een hoekje laten duwen doordat we relevant willen zijn voor de wereld. We hebben delen van de waarheid achterhouden zodat men tenminste nog naar ons wil luisteren.

De waarheid is overal zichtbaar, de waarheid ligt voor het oprapen. God wil geen geheim van Zichzelf maken. God wil Zichzelf openbaren aan een ieder. Maar deze God is vervangen met een leugen die het verstand heeft verduisterd.

Nu is de vraag, waarom schrijft Paulus dit? De mensen waarover hier geschreven wordt zullen het nooit kunnen accepteren. Ze zullen eerder in het harnas worden gejaagd. Ze zullen boos worden, omdat we hen zien als mensen die dom zijn.

We moeten deze tekst daarom naast de heerlijke boodschap van vers 16 en 17 lezen. Daarin wordt het evangelie als de kracht van onze zaligheid gezien. Het evangelie dat ons juist bevrijdt van wat hier wordt beschreven. De leugen wordt geopenbaard in de waarheid van het evangelie.

Rechtvaardigheid is alleen in het geloof door het evangelie. Wat mensen ook zullen zeggen, zolang we in de wereld leven, zal ons verstand verduisterd zijn door de leugens en zullen we nooit als rechtvaardige in het leven kunnen staan. Rechtvaardigheid komt alleen door het vertrouwen dat we hebben in de Schepper van hemel en aarde. Alleen door geloof, door open ogen voor de waarheid die God overal openbaart zullen we een rechtvaardige worden.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.