Gods openbaring in de wereld

Romeinen 1

17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, 19 omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard.  (Romeinen 1:17-19)

Om op iemand te vertrouwen, moeten we diegene kennen. Ik zie niet hoe ik mijn vertrouwen kan tonen voor Karel uit Timboektoe, die ik helemaal niet ken. En als ik diegene ken dan hangt het vertrouwen ook af van wat diegene kan. Ik vertrouw mijn kinderen niet met vuur, dat kunnen ze gewoonweg niet aan.

Op God vertrouwen (geloven) werkt precies hetzelfde. Zoals wij Hem kennen zo zullen wij leven. Het gaat dus om de openbaring van Wie God is voor ons leven. De wereld wil deze waarheid onderdrukken omdat zij hun onrechtvaardigheid liever hebben dan dat zij wandelen in heiligheid.

Vers 16 ging over het evangelie dat een kracht is tot onze zaligheid. Het evangelie is de openbaring van Gods heiligheid, Gods karakter, Gods liefde en ga zo maar door. Vers 17 somt dit alles op in de gerechtigheid van God. Gods gerechtigheid is geopenbaard in het evangelie en wij mogen onze ogen openen voor deze waarheid in geloof. En deze kleine stap van geloof zal leiden tot meer en meer geloof. Omdat Gods openbaring meer en meer voor onze ogen geopend wordt.

Groot geloof is niet een status, een groot geloof is een groei in ons kennen van God. Wij worden rechtvaardig omdat we op een God vertrouwen die vol van liefde en genade ons leven wast met het bloed van het lam en ons leven reinigt van alle kwaad, zodat wij vruchten van Zijn Geest mogen dragen.

Het is zo simpel, een ieder die God wil kennen, mag Hem kennen. En zelfs degene die het niet willen, moeten hard werken om de waarheid te onderdrukken. Want in alles in deze schepping, wordt de Schepper geopenbaard.

Laten we God beter leren kennen in ons leven. Laten we zoeken naar Zijn hart. Laten we de doorns en distels van deze wereld uit ons leven verwijderen en groeien in ons geloof en vertrouwen op God. Het is niet zo moeilijk, God openbaart Zich maar al te graag.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.