Waarheid en onrechtvaardigheid

Romeinen 1

18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, 19 omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. 20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. (Romeinen 1:18-20)

Volgens mij is er een duidelijke link tussen deze verzen en de voorgaande verzen over rechtvaardig worden door geloof. Dat geeft het woord ‘want’ in vers 18 ook duidelijk aan. Er wordt hier namelijk een hele mooie link gelegd tussen geloof en waarheid en tussen leugen en onrechtvaardigheid.

Voor Paulus staat er één ding vast voor alle mensen over de hele aarde. God is zichtbaar overal om ons heen. Iedereen heeft een Godsbesef of we dat nu met onze grote hersens erkennen of niet, we hebben het. Zijn werken zijn zichtbaar. Met welke theorie we ook willen komen en alles willen uitleggen, ontkennen heeft geen nut want de meeste wetenschap is slechts een theorie. Gods aanwezigheid is duidelijker aanwezig dan de geur van het eten dat voor ons staat.

Maar dan moeten we er wel voor open staan. Want dat is wat we doen als we geloven in God, we staan dan open voor de openbaringen van God in ons leven en in deze wereld. De wereld in zijn onrechtvaardigheid onderdrukt deze waarheid, deze openbaring van God.

18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. 20 Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. (Johannes 3:18,20)

De sociologie/psychologie heeft geloof een definitie gegeven, maar deze definitie staat niet gelijk aan de betekenis van het woord geloof in de bijbel. De sociologie/psychologie hebben het woord geloof omgevormd tot een mening over een buitenaardse persoon/wezen waar men zich aan vast kan houden. Maar deze definitie maakt geloof tot een erkenning van het bestaan van God of niet.

Maar het bestaan van God wordt niet bepaald door ons geloof. Het bestaan van God is overal om ons heen en dat kunnen we niet ontkennen, alleen onderdrukken door verder te gaan met ons onrechtvaardige leven. Jezus heeft God nog duidelijker geopenbaard door naar de aarde te komen, maar ook dit licht wilde men niet accepteren omdat men het kwaad in henzelf liever heeft dan de openbaring van God.

Door geloof rechtvaardig worden is dus niet erkennen dat God bestaat, zelfs de demonen erkennen dat. Geloof is erkennen dat God de waarheid heeft voor ons leven. Geloof is alles durven los te laten en Jezus de Heer van ons leven te maken. Zo zullen we door geloof rechtvaardig worden. Laat Jezus de Heer zijn van ons leven.

This entry was posted in 43 Johannes, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.