Werkelijk evangelie

Romeinen 1

16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. 17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. (Romeinen 1:16-17)

Eén van de belangrijkste veranderingen in mijn geloofsleven hebben te maken met dat we door geloof rechtvaardig worden. Als we kijken naar de betekenis van deze kleine zin dan komt daar vaak uit dat God door Jezus naar ons kijkt. Wat wij ook gedaan hebben, het bloed van Jezus wast ons af en maakt ons rechtvaardig. Dit lijk een hele plausibele uitleg vooral als we er zo mee opgegroeid zijn.

Maar dan zijn er een aantal vragen? Waar is de kracht van dit evangelie? Het evangelie waar wij in geloven is tot een kracht van zaligheid en niet alleen maar een afwassing van onze zonden. En wat betekend deze rechtvaardigheid dan? Is het slechts een rechtvaardig leven omdat de onrechtvaardigheid is afgewassen of gaat het hier om een rechtvaardig leven?

Het makkelijkste antwoord is natuurlijk dat onze zonden afgewassen zijn en dat we daardoor rechtvaardig voor Gods troon staan. Maar is dat wat Gods evangelie is? Is dat de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft? Is Gods kracht niet zoveel machtiger dan dat wij het hebben toegeschreven?

Het evangelie is een kracht tot onze zaligheid, niet een masker zaligheid waardoor het bloed van Jezus ons zalig maakt voor de buitenwereld of voor Gods troon. Het evangelie is een kracht tot werkelijke zaligheid. Het werk van Jezus wil ons werkelijk rechtvaardig maken, maar dan door geloof.

Dat laatste betekent dat we niet in eigen kracht zalig hoeven te worden, maar dat we er op mogen vertrouwen dat het Gods kracht is die in ons leven gaat werken. Dat is het geloof dat hier bedoeld wordt. Het geloof dat stappen zetten wetende dat God achter hem staat om die stappen kracht te geven. Het bloed van Jezus reinigt ons van onze zonden, de kracht van het werk van Jezus maakt ons rechtvaardig door geloof.

Door geloof in God was Abraham rechtvaardig. Hij vertrouwde op God en handelde daar naar. Door geloof kunnen wij rechtvaardig worden, vertrouw op God dat de kracht van het evangelie werkelijk in ons zal werken. Aan God zal het niet leggen en dat is al geloof op zichzelf.

 

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.