De geestelijke strijd

Efeze 6

10 Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. 11 Bekleedt u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. (Efeze 6:10-11)

Een ander belangrijk punt dat wij ons moeten realiseren is dat onze strijd geestelijk is. Er is een actieve geestelijke macht bezig om ons te vernietigen. Natuurlijk is het ongezond om diepe interesse te tonen in de leugenaar, maar we moeten ons wel altijd bewust blijven van het feit dat er een geestelijke macht tegen ons werkt. Want het grootste wapen van die macht is de leugen dat het niet bestaat.

Er is een strijd gaande en daar moeten we ons voor wapenen. Als we ongewapend in dit leven rondlopen zijn we zo de klos, want de vijand staat niet stil. Dit schrijf ik niet om ons angstig te maken, maar om duidelijk te laten zien dat we in een gevarenzone leven waarin we God altijd nodig hebben.

De wapenrusting waar Paulus het over heeft is er niet voor niets, het is er om altijd staande te blijven in deze situatie. Want wat het kwaad ook wil doen in ons leven als wij in de kracht van God leven kan het ons niets doen. Het gaat zelfs een stap verder, als wij leven in de kracht van God hebben wij de autoriteit over het kwaad.

Paulus beschrijft de machthebbers, de wereldbeheersers, de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Deze wereld wordt niet geleid door de grote namen van de grote landen. Deze wereld wordt geleid door deze machten die Paulus beschrijft. Zij maken het nieuws, zij regeren het kwaad van deze wereld. En daar mogen wij tegen strijden en altijd in overwinnen. Dat kwaad mag geen zeggenschap hebben over ons leven.

We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. We hoeven niet te vechten tegen wat we zien hier op aarde. We moeten vechten tegen het geestelijke kwaad. Want het geestelijke leven is de bron van ons leven. We moeten geestelijk levend zijn en daaruit leven. Als we geestelijk in God zijn zal ons leven daaruit voortvloeien.

Daarom moet de nadruk in ons leven op ons geestelijk leven zijn. En als we niet weten hoe we dat moeten doen moeten we kijken naar de geestelijke wapenrusting die Paulus hier beschrijft.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.