Stand houden

Efeze 6

10 Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. 11 Bekleedt u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. (Efeze 6:10-11)

Stap 1 is ons te realiseren dat God naast ons staat. We staan er niet alleen voor, God heeft Jezus gezonden om ons voor te gaan op een weg die naar overwinning leidt. Ons dit te realiseren is belangrijk om de geestelijke wapenrusting te begrijpen. Het leven in de geestelijke wapenrusting is leven in de sterkte van Zijn macht.

De wapenrusting is van God, Hij heeft deze wapenrusting aan ons gegeven om de listige verleidingen van de duivel te kunnen weerstaan. De wapenrusting is altijd beschikbaar voor ons en de duivel kan er niets tegen doen. De duivel komt niet door het schild heen, hij kan het zwaard niet ontwijken omdat het Gods kracht is die in deze wapenrusting zit. De schepper van hemel en aarde is de bron van onze overwinning.

Wat een heerlijk gevoel moet dit ons geven. Dit moet zoveel doen met ons geloof. Wij zijn onoverwinnelijk als we leven door de kracht van God. En het ligt niet aan God, Zijn kracht is altijd aanwezig, aan ons de keuze om het aan te trekken en er door te wandelen in dit leven.

De duivel is er, daar is geen twijfel over mogelijk. Aan ons de keuze of we in de kracht van God willen wandelen of niet. Zijn wapenrusting is er voor ons om te overwinnen zoals Jezus heeft overwonnen. Hij is ons voorgegaan in deze overwinning en niets of niemand kan ons stoppen om ook in deze overwinning te stappen. De enige die ons tegenhoudt zijn wijzelf.

Als we de wet van God horen, moet de moed niet in onze schoenen zakken. Dat is niet het doel van de wet. Het is het hart van God waar we naar mogen verlangen. En om sterk te staan in Gods verlangen en te vechten tegen alles wat ingaat tegen Gods verlangen moeten we dicht bij God blijven en wandelen in Zijn kracht.

Vers 11 bemoedigt ons, wij kunnen de listige leugens van de duivel weerstaan. Wij kunnen overwinnen in Gods kracht. Het is er en niets kan ons van die overwinning afhouden. Laten we daarom vol geloof de oproep van Paulus aannemen en de wapenrusting aantrekken. Laten we Gods kracht en werk in ons leven laten groeien tot overwinning.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.