Alles doen

Efeze 6

12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. (Efeze 6:12-13)

Als wij vers 13 in zijn geheel serieus zouden nemen, hoe zouden wij dan staan in het leven? Zouden wij dan nog steeds leven zoals wij nu leven of zou er een hele hoop moeten veranderen. En natuurlijk is dit voor iedere persoon anders, maar wat wel hetzelfde is voor iedereen is de meetlat die hier nu voor ons ligt.

In de eerste plaats roept Paulus ons op om de hele wapenrusting aan te doen. Dit is onze verantwoordelijkheid en niet die van God. We kunnen niet achter God schuilen en zeggen dat Hij ons wel de kracht zal geven. Wij hebben onze eigen keuze en die keuze is om ons te kleden met de kracht die God ons geeft. Net als het volgen van Jezus onze keuze is, zo is het actief aantrekken van Gods kracht ook onze keuze.

Het aantrekken van de wapenrusting is niet voor niets. Zoals we gisteren hebben kunnen lezen is het gevaar zeer reëel. Het is geen speelgoed pakje dat we aantrekken. Alleen met de wapenrusting van God kunnen we weerstand bieden op de dag van het kwaad.

Dan volgt er iets heel belangrijks: ‘na alles gedaan te hebben.’ Dit moeten we op de muren van ons huis schrijven, dit moeten we op het beeldscherm van onze computer plakken. Zo vaak willen we onze verantwoordelijkheid op God afschuiven. Maar zo heeft God ons niet geschapen, wij hebben de keuze om Zijn kracht aan te trekken in ons leven en daardoor onoverwinnelijk te zijn. In Zijn kracht!

Laten we alles doen, laten we deze woorden serieus nemen en alles doen in ons leven om sterk te staan in Zijn kracht. De geestelijke wapenrusting is Zijn voorziening voor ons leven. Alles wat we hoeven te doen is het helemaal aan te trekken en Zijn kracht zal de rest van het werk doen.

En dan zullen we stand kunnen houden. We hoeven niet te vallen, we hoeven niet te struikelen. Hoe vaak ons ook wordt verteld dat het onmogelijk is, Paulus laat ons weten dat het wel mogelijk is in de kracht van God. En wat we moeten doen is in alles Gods kracht in ons leven toe laten om te overwinnen.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.