In Zijn sterkte

Efeze 6

10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.
11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
 (Efeze 6:10-11)

Soms ben ik bang dat deze tekst meer op de zondagsschool wordt besproken dan tijdens de zondagse kerkdienst. De kinderen mogen dan een mannetje met een wapenrusting inkleuren. In sommige gemeenten krijgen we wekelijks wel de wet te horen, wat wel of niet mag, maar we krijgen niet te horen hoe we ons er aan kunnen houden. Dat wordt eerder gezien als iets onmogelijks dan iets realistisch.

Paulus begint hier met de sleutel voor onze geestelijke strijd. Paulus gaat onze wapenrusting bespreken, de wapens die we hebben tegen de verleidingen van de duivel. Maar deze wapenrusting wordt voorafgegaan door vers 10. En dit is zo’n machtig vers om ons aan vast te klampen. In alles van ons leven is er een kracht beschikbaar om in dit leven te staan.

Door de hele bijbel heen kunnen we dit lezen. God biedt iedereen aan om kracht te geven, om te helpen in alle omstandigheden. Elke keer is het verhaal voor Israël, als jullie het van mij verlangen zal ik voor jullie zorgen. En dat is ook de reden dat God Jezus naar de aarde heeft gezonden om ons te helpen.

De basis van de geestelijke wapenrusting ligt hem in de kracht van God. God wil ons kracht geven om sterk te staan. God wil ons leiden en helpen, heel ons leven. En daar moeten we van doordrongen zijn in alle omstandigheden. Als we de wet horen, moeten we weten dat God er is om ons kracht te geven. Als we in moeilijkheden zijn, moeten we weten dat God daar is om ons te helpen.

We hoeven het niet alleen te doen, God is altijd bij ons. Vers 10 is de basis waaruit wij mogen leven hier op aarde. Wordt gesterkt door de kracht van God. Jezus is onze kracht, Jezus is ons leven en hierdoor mogen wij wandelen in Zijn sterkte. Wat een heerlijke boodschap om op te vertrouwen. Want alles wat wij nodig hebben is het geloof dat God er werkelijk voor ons is om ons kracht te geven.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.