Liefhebben als onszelf

Efeze 5

28 Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. 29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. 30 Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. (Efeze 5:28-30)

Zoals wij allemaal goed voor onszelf zorgen zo moeten we de zorg van Jezus voor het lichaam van Christus zien. Het is Zijn eigen vlees en bloed, wij zijn onderdeel van Hem geworden. Op het moment dat wij het brood eten en de wijn drinken erkennen we dat we zijn vrijgekocht in het lichaam van Christus. Wij zijn leden van Zijn lichaam.

Paulus wil laten zien hoe de liefde van Jezus in elkaar zit. En het mooie is dat wij deze eenheid van dichtbij in een schaduw kunnen ervaren, in het huwelijk. Want zoals ons huwelijk een eenheid tussen twee mensen is met elk hun eigen verantwoordelijk zo is de eenheid met Jezus een verveelvoudiging in kracht van dit huwelijk.

Zoals God het huwelijk had ingesteld bij de schepping van deze aarde zo geldt deze vorm van liefde en kracht nog steeds in het nieuwe koninkrijk. Op het moment dat wij een samensmelting aan gaan van twee levens hier op aarde ontstaat er een heilige eenheid. Een eenheid waarbij twee personen zullen moeten sterven aan hun eigen ‘ik’ en een nieuwe vorm van leven aangaan.

En als we het huwelijk zo zien, zullen we ook begrijpen waarom Paulus zegt dat we onszelf geen pijn willen aandoen. Want als wij het huwelijk pijn doen, doen we onszelf pijn. Het huwelijk is een eenheid waarin wij stappen voor het leven. We zijn een nieuwe persoonsvorm aangegaan. En in deze context moeten we als man en vrouw alle twee onze taak zien. En zo moeten we als man hard werken om het huwelijk heilig te houden en ons leven te geven voor dit huwelijk.

En in die verveelvoudiging is Jezus nog harder aan het werk om de eenheid van het hoofd en het lichaam te bewaren. We zijn in het evenbeeld van God geschapen. En in God is het verlangen naar eenheid met ons. Wij zijn Zijn schepping, God werkt zoveel harder om die eenheid te bereiken en te bewaren. God laat niet gaan wat Zijn hand begon.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.