Jezus als echtgenoot

Efeze 5

31 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. 32 Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. 33 Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. (Efeze 5:31-33)

Dit geheimenis is groot. Hoe verder we komen in deze verzen hoe groter de openbaring wordt. En ik ben me er van bewust, hoezeer we ook denken dat we het inzicht hebben, de geheimenis is nog groter. Zoals we afgelopen dagen hebben gelezen dat er een eenheid is tussen man en vrouw en tussen Jezus Zijn gemeente, zo moeten we zoeken naar onze plaats in die eenheid.

Het huwelijk is slechts een schaduw van de grootsheid van het geheimenis van Christus en de gemeente. Als we alles op alles zetten in ons eigen leven met ons eigen gezin dan zullen we in het klein kunnen ontdekken hoe groot het geheimenis is. Als we daar al blijven hangen en niet onze aandacht en inzet tonen hoe zullen we dan ooit inzicht kunnen krijgen in het grotere plan van God.

Een man zal alles opgeven en zich aan de vrouw hechten, ze zullen één worden. Het zal een nieuwe eenheid zijn die ontstaat een nieuwe verbintenis die alles veranderd in beide levens. Het kern woord is; ‘één’. De man zal zijn vrouw liefhebben zoals hij zichzelf liefheeft, omdat men één is. En de vrouw mag in die liefde van de man wandelen, volgzaam en vertrouwend op de éénheid die is ontstaan.

En daaruit mogen we leren de kracht van de geheimenis die meer en meer zal worden geopenbaard aan de gemeente. Hoe meer de gemeente in die eenheid zal leren leven, hoe meer ze zullen begrijpen Wie Jezus is voor de gemeente.

Voor Paulus is alles met elkaar verbonden. Het leven hier op aarde staat niet los van het leven in het nieuwe koninkrijk. Gods schepping is niet in de gauwigheid gemaakt, God heeft een diep doel in alles met deze wereld en met ons leven. In Jezus gaat er zoveel moois gebeuren in de schaduw van ons leven kunnen we zien wat dat is. In Gods schepping kunnen we zien waar wij naar toe gaan in ons leven met Jezus als het hoofd van het lichaam waar wij onderdeel van zijn.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.