Het huwelijk

Efeze 5

24 Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. 25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, 26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, 27 opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. 28 Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. (Efeze 5:24-28)

Na het bespreken van de rol van Jezus als hoofd van het lichaam en het doel van het werk van Jezus valt er een mooi licht op het huwelijk. Zoals we hebben kunnen lezen heeft Jezus Zijn leven gegeven voor de gemeente, voor ons. Hij stelt alles in het werk om ons leven heilig en rein te maken. Jezus houdt van ons als een echtgenoot van zijn vrouw. Jezus wil ons mooi maken en ons leven doen groeien voor de troon van God.

Een echtgenoot met het hart van Jezus, heeft hetzelfde verlangen voor zijn gezin en bovenal zijn vrouw. Een echtgenoot leeft in liefde voor zijn vrouw, hij wil het beste voor haar zoals Jezus het beste voor ons wil. En ik weet dat als de mannen zo in het huwelijk staan, de vrouw onderdanig wil zijn.

En dan ontstaat er het perfecte huwelijk. Een gezin dat gebouwd wordt op wederzijdse liefde. En hoe pessimistisch we ook zijn in God is dit mogelijk, in de kracht van de Heilige Geest kunnen we hierin wandelen. Jezus heeft het ons voorgedaan en wij mogen Hem daarin volgen.

Als man mogen we alles voor ons gezin geven. We moeten niet gaan voor eigen succes en onze eigen status boven de liefde (wat veelal tijd is) voor ons gezin. Onze gedrevenheid moet komen uit het neerleggen van ons eigen leven en ons gezin voorop te stellen. Als we zo in het leven staan dan ontstaat er een veilige haven, een thuis waar de man leidt naar de vrede in God.

Als vrouw mogen we volgen en er alles aan doen om in de liefde van de man te wandelen. Volgen en er op vertrouwen dat hij het beste voor zijn gezin over heeft. Dan wordt onderdanig zijn geen last, maar een lust.

Maar dit alles moet worden gebouwd op een geestelijk leven. Alleen zij die onderdanig leven aan Jezus zullen begrijpen wat een schoonheid er is in een huwelijk zoals Paulus die hier omschrijft. Een huwelijk waar men in eenheid leeft met ieder zijn eigen verantwoordelijkheid.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.