De bruid

Efeze 5

24 Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. 25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, 26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, 27 opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. (Efeze 5:24-27)

Wij zijn Jezus onderdanig, niet zodat Jezus als een autoritaire echtgenoot over ons kan regeren. Wij zijn Jezus onderdanig omdat we er naar verlangen dat Jezus ons in het nieuwe leven brengt dat Hij heeft belooft. Hij is ons voorgegaan, Hij weet de weg, Hij heeft Zijn leven gegeven zodat wij Hem mogen volgen naar de plek van heiligheid.

Jezus heeft de gemeente lief. Hij doet er alles aan om de gemeente te reinigen door Zijn woord. Deze kennis dat Jezus er alles aan doet maakt mij een beetje bang dat wij net als Israël in het oude testament leven. Soms vraag ik me af waar wij zouden kunnen zijn als wij als gemeente werkelijk onderdanig zouden zijn aan Jezus. Aan Jezus ligt het niet, aan God’s plan ligt het niet. Het zou zo mooi kunnen werken.

7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. 8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. (Openbaring 19:7-8)

Het plan van God staat sterk. Het plan van God is een bruid die heilig en smetteloos is. En Jezus die haar leidt door Zijn woord naar deze heiligheid. En alles wat wij moeten doen is daaraan gehoorzaam zijn. Het kan zo perfect, het zal zo perfect zijn. Gods plannen falen nooit. Laten we als gemeente gehoorzaam zijn, onderdanig zijn aan Gods plannen.

Jezus heeft het beste met ons voor als echtgenoot. Hij heeft ons lief en leidt ons in die liefde. Zo mogen wij gehoorzaam zijn aan die liefde, niet als domme slaven, maar als mensen die in wijsheid wandelen. Samen met Jezus mogen we wandelen als een echtgenote die haar man volgt in vertrouwen dat Hij de beste weg gaat.

Als we dit allemaal in het licht bekijken van de eigen wil van deze wereld dan lijkt het allemaal zo beperkend, maar als we het met geestelijke ogen bekijken dan zien we de schoonheid van dit alles. Gods schoonheid en liefde. Jezus werk en goedheid voor ons leven. Het ligt allemaal klaar voor ons om in te wandelen voor de troon van God. Hoe meer perfect kan het zijn?

Dank U God en Vader voor Uw heerlijk plan om ons te bevrijden en te verlossen. Dank U Heere Jezus dat U er voor ons wil zijn zodat wij heilig en rein mogen wandelen. Vergeef ons voor onze ongehoorzaamheid en help ons om onderdanig te zijn aan U alleen.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.