Jezus onderdanig zijn

Efeze 5

24 Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. 25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, (Efeze 5:24-25)

Paulus doet een aanname die helemaal niet meer zo zeker is. Paulus gaat er van uit dat de gemeente van Christus onderdanig is aan het hoofd. Ik wil niet deprimerend doen maar als die aanname zou kloppen zou de kerk van vandaag er heel anders uit zien.

In de ogen van Paulus heeft de gemeente tot doel het onderdanig zijn aan Jezus. Een christen leeft met zijn/haar ogen gericht op wat Jezus aan het doen is. In de tijd van Paulus is dat de hele reden om christen te worden. Christen-zijn is niet een andere religie volgen, maar het is het volgen van de Zoon van God.

Als we verdrinken en er komt een reddingsboot die een reddingsboei naar ons toegooit, dan zeggen we toch ook niet dat het de verkeerde kleur is. We zijn onderdanig, we gehoorzamen de aanwijzingen die we krijgen zodat we weer droog aan wal kunnen staan. Jezus heeft Zijn leven gegeven voor ons, Hij heeft ons gered en wil ons leiden naar de beste plek die we kunnen krijgen.

We volgen Jezus en zo moeten we staan als Christen en als gemeente van Christus. Onderdanig aan Jezus, want Hij weet de weg, Hij leidt ons als een goede herder naar de troon van God. En zo staat Paulus in het leven. Jezus is voor Hem het hoofd van het lichaam hier op aarde. Jezus is de bron van hoe wij leven, het heeft geen zin om een vergadering met Jezus te houden over hoe wij denken dat het beter kan.

Laten we onze trots neerleggen en zoeken naar de weg die Jezus gaat. Jezus heeft in Zijn liefde alles voor ons overgegeven om ons samen te brengen in het koninkrijk van God. En wij mogen gehoorzamen en onderdanig zijn, want alleen dan zullen wij op de juiste plek uitkomen. Onderdanig zijn is niet het verliezen van onze eigen keuze, het is kiezen om Jezus te volgen in heel ons leven.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.