Het huwelijk: onderdanig zijn

Efeze 5

21 Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. 22 Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, 23 want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. (Efeze 5:21-23)

Nog een vers die we in onze tijd niet kunnen accepteren. We lezen er het liefst omheen, of we verzinnen een manier om deze verzen in ons straatje te laten passen. Maar ik denk niet dat we zo moeilijk hoeven te doen over deze verzen. Het heeft volgens mij niets te maken met de emancipatie van de vrouw maar met onze hele kijk op de manier van leven.

Het beeld dat Paulus schetst is op geen enkele manier op de maatschappij van nu toe te passen. Man en vrouw leven om elkaar heen, hebben hun eigen maatschappelijke en sociale leven en het enige wat ze samen doen is een familie draaiende te houden. De vrouw moet ook in deze maatschappij er aan werken om zich te ontplooien en zichzelf te kunnen laten zien in deze wereld.

Nogmaals emancipatie is het probleem niet, het is onze kijk op het leven. Zoals in de vorige overdenking besproken is ons leven er om te dienen, om de ander onderdanig te zijn. En in die context moeten wij dit vers lezen. De vrouw is er niet om de man onderdanig te zijn en hem te dienen zodat de man zijn gang kan gaan. Want dat is de oorzaak van emancipatie, de man die leeft tot eer van zichzelf en de vrouw die daaraan moet meewerken. Zoals Jezus ons dient, zo moeten de man de vrouw ook dienen.

De man moet stoppen met aan zichzelf te denken en net als Jezus zijn leven geven voor zijn gezin. Hij moet als een leider opstaan en het gezin leiden voor de troon van God. In deze context is een onderdanige vrouw geen slaaf maar een prinses die samen met haar man tot volle eer van God mag leven. Een eenheid die door God samen is gebracht om zoveel meer te doen dan wat een individuele man en vrouw bij elkaar opgeteld kunnen bereiken.

Het is een eer om onderdanig te zijn aan je man. Het is een Godswerk om het hoofd te zijn van je vrouw. Laten we daarom de woorden van Paulus in ons leven toepassen en onderdanig zijn aan elkaar. Laten we niet zoeken naar hoe we ONSzelf kunnen ontplooien, maar hoe we de ander kunnen dienen zodat de ander tot zijn/haar recht komt.

Vers 23 is een simpele toepassing van vers 22. Een toepassing voor vrouwen en mannen. De eerste plaats waar vers 22 moet worden toegepast is het huwelijk. En van daaruit mogen we bouwen aan een leven van onderdanigheid in deze wereld.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.