Bewust leven

Efeze 5

15 Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, 16 en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. 17 Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. (Efeze 5:15-17)

Als een vader die zijn zoon nog even allerlei advies geeft, voordat de zoon op reis gaat, zo geeft Paulus ons dit advies mee. Advies over het leven. Hoe moeten we staan in dit leven. Eén ding is zeker we moeten bewust staan in dit leven, we moeten beslissingen bewust nemen. Soms kan het leven ons overnemen en staan we niet zelf meer achter het stuur maar worden we gestuurd.

Mijn zoon als je stappen in het leven zet, neem de stappen als een wijze. Een dwaze zal niet nadenken over zijn stappen maar zijn dierlijk instinct volgen. Een wijze zal nauwgezet wandelen, bewust zijn stappen zetten waar het het beste is.

Laat de tijd niet voorbij gaan, maar gebruik de tijd als een wijze. De dagen zijn vol van kwaad, je hoeft er niet veel voor te doen om daar aan deel te nemen. Maar als je de tijd uitbuit, dan ben je bewust met je tijd bezig. Bewust bepaal je zelf wat je met elk moment van de dag doet.

Tot zover klinkt het advies niet echt als van een geestelijk persoon. Een goede zakenman zou precies hetzelfde advies kunnen geven. Maar zo moeten we de woorden van Paulus niet lezen. Want vers 17 geeft duidelijk aan waar de wijsheid voor onze nauwgezette stappen vandaan moet komen en hoe de tijd moet worden uitgebuit.

Bij de stappen die we zetten, bij de beslissingen die we maken mogen we kijken naar hoe we God kunnen behagen. En werkelijk dit is een lust voor het leven. De vrede en de kracht waarin we dan mogen leven overstijgt alles hier op aarde.

En werkelijk de sleutel is bewust leven. Stil zitten en nadenken in gebed tot God over het leven. Hoe wilt U dat ik wandel? Zoals in Spreuken 1:7 staat: ‘De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis,’

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.